OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Monimuotototeutus > Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma > Sähkö- ja automaatiotekniikka, Automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikka, Automaatiotekniikka

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio insinööriopintoihin 15
     
             
                           
Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet 15
     
             
                           
Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet 15
     
             
                           
Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti 15
     
             
                           
60000600000000303000000000000000
Automaatiotekniikan pakolliset opinnot
                                                       
Automaatiotekniikan matematiikka 1 5  
       
                 
                   
Ohjelmoitavat logiikat 5  
       
                 
                   
Automaation sähköasennustekniikka 5  
       
                 
                   
Laiteläheinen automaatio 15  
       
                 
                   
Automaatiotekniikan matematiikka 2 5  
         
                   
               
PLC-järjestelmät ja käyttöliittymät 5  
         
                   
               
Robotiikan perusteet 5  
         
                   
               
Tuotantoautomaatio 15  
         
                   
               
Älykäs teollisuus 10    
         
                     
           
Turva-automaatio 5    
         
                     
           
Prosessien sähkö- ja automaatiotekniikka 15    
         
                     
           
060300003030300000000151515151515000000
Automaatiotekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Prosessiautomaatio
                                                       
Automaatiotekniikan matematiikka 3 5    
         
                     
   
Kehittyneet säätömenetelmät 5    
         
                     
   
Prosessiautomaation säätösovellukset 5    
         
                     
   
Automaation tietotekniikka
                                                       
Automaation tietotekniikka 1 5    
         
                     
   
Automaation tietotekniikka 2 5    
         
                     
   
Automaation tietotekniikka 3 5    
         
                     
   
Robotiikka
                                                       
Teollisuusrobotiikka 5    
         
                     
   
Mobiilirobotiikka 5    
         
                     
   
Palvelurobotiikka 5    
         
                     
   
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                         
   
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
     
           
                         
   
0022.552.50000022.552.50000000000011.311.326.326.300
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
           
                       
       
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
001515000001515000000000007.57.57.57.500
Innovaatioprojekti ja kieliopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
           
                       
       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606087.582.560030303057.567.51530300015151515151528.828.833.833.87.57.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Automaatiotekniikka

Automaatiotekniikan koulutus tarjoaa opiskelijoille käytännönläheisen ja laaja-alaisen tutkinnon monenlaisiin työtehtäviin. Valmistuttuasi automaatiotekniikan insinööriksi omaat monipuoliset valmiudet alan suunnittelu-, myynti-, kunnossapito- ja johtotehtäviin. Opiskeluaikaiset projektit ja pienryhmätyöskentely laboratorioissa tekevät sinusta yhteistyötaitoisen insinöörin, joka osaa myös työelämässä toimia erilaisissa tiimeissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa.

Automaatiotekniikan insinöörien työllisyystilanne on hyvä. Laaja-alaisuuden vuoksi voit työskennellä monenlaisissa tehtävissä lukuisilla eri toimialoilla. Työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi teollisuuden prosessien hallintaan, energian tuotantoon, valmistuslinjojen ohjaukseen, robotiikkaan tai tuotanto- ja automaatiojärjestelmien kehittämiseen. Mahdollisia työpaikkojasi ovat esimerkiksi tuotantolaitokset, insinööri- ja suunnittelutoimistot, konsulttitoimistot, ohjelmistotalot, maahantuojat, tutkimuslaitokset sekä alan laite- ja järjestelmätoimittajat.

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan oppijan polku koostuu 15 opintopisteen laajuisista opintokokonaisuuksista, joista kukin toteutetaan yhden opiskeluperiodin tai lukukauden aikana. Opintokokonaisuudet jakautuvat seuraavasti:

• ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot (neljä opintojaksoa) 60 op
Ensimmäisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Ensimmäisen vuoden lopulla valitaan pääaine, joita on tarjolla kaksi. Ne ovat automaatiotekniikka ja sähkövoimatekniikka.
Sähkövoiman pääaineessa opinnot jatkuvat seuraavasti:

• toisen vuoden pääainekohtaiset opinnot (neljä opintokokonaisuutta) 60 op
• pääainekohtaiset valinnaiset kaksi opintokokonaisuutta 30 op
• täysin valinnaiset kaksi opintokokonaisuutta 30 op
• innovaatioprojekti ja toinen kotimainen kieli 15 op
• kaksi harjoittelujaksoa 30 op
• opinnäytetyö 15 op
YHTEENSÄ 240 opintopistettä

Toisen vuoden opinnot ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille kyseisen pääaineen valinneille opiskelijoille. Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelijan on suoritettava kaksi opintokokonaisuutta oman pääaineen valinnaisesta tarjonnasta, kaksi täysin valinnaista opintokokonaisuutta ammattikorkeakoulun tarjonnasta (ne saavat olla myös oman pääaineen tai tutkinto-ohjelman tarjoamia opintokokonaisuuksia), sekä innovaatioprojekti ja toinen kotimainen kieli. Näiden lisäksi opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista 10 kalenteriviikon mittaista harjoittelujaksoa alan työtehtävissä ja lopuksi tehtävä opinnäytetyö oman tutkinto-ohjelmansa aihepiiriin liittyvästä aiheesta.

Automaatiotekniikan pääaineessa opinnot jatkuvat seuraavasti:
• toisen ja kolmannen vuoden pääainekohtaiset opinnot 90 op
• täysin valinnaiset opinnot 30 op
• innovaatioprojekti ja toinen kotimainen kieli 15 op
• kaksi harjoittelujaksoa 30 op
• opinnäytetyö 15 op

YHTEENSÄ 240 opintopistettä
Toisen vuoden kaikki opinnot ja kolmannen vuoden ensimmäiset 30 opintopistettä ovat pakollisia ja yhteneväisiä kaikille automaatiotekniikan pääaineen valinneille opiskelijoille. Kolmannen ja neljännen vuoden aikana opiskelijan on suoritettava kaksi täysin valinnaista opintokokonaisuutta ammattikorkeakoulun tarjonnasta (ne saavat olla myös oman pääaineen tai tutkinto-ohjelman tarjoamia opintokokonaisuuksia), sekä innovaatioprojekti ja toinen kotimainen kieli. Näiden lisäksi opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista 10 kalenteriviikon mittaista harjoittelujaksoa alan työtehtävissä ja lopuksi tehtävä opinnäytetyö oman tutkinto-ohjelmansa aihepiiriin liittyvästä aiheesta.


Kaikissa pääaineissa opiskelija voi suunnitella kolmannen ja neljännen vuoden opintojensa ajoituksen varsin vapaasti ottaen huomioon valinnaisten opintokokonaisuuksien ajoituksen. Toisen kotimaisen kielen ja innovaatioprojektin voi suorittaa haluamanaan ajankohtana tyypillisesti kolmannen lukuvuoden aikana. Harjoittelujaksot on mahdollista suorittaa joko vapaaksi jäävien periodien aikana kolmantena ja neljäntenä vuotena tai vaihtoehtoisesti kesäaikaan.