OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Musiikin tutkinto-ohjelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Musiikin tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Yhteystiedot
Osaamisaluepäällikkö Paula Turkkila
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Arabiankatu 2, 00560 Helsinki
Postiosoite:
Metropolia Ammattikorkeakoulu,
PL 4042, 00079 METROPOLIA
paula.turkkila[at]metropolia.fi

Erityispääsyvaatimukset

Tutkinto järjestää erillisen valintakokeen. Valintakokeessa menestyminen edellyttää pidempiaikaista musiikin harrastamista tai musiikin opiskelua.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen erityisperiaatteet

Opiskelijan on mahdollista saada tunnustettua aiemmin hankittua osaamista. Katso Metropolian yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja asetukset

Katso Ammattikorkeakoulun yleinen tutkintosääntö http://opinto-opas.metropolia.fi/fi/metropolian-esittely/saannot/

Tutkinnon profiili

Musiikin ja musiikkipedagogiikan laaja-alaisimmat huippuosaajat kasvavat Metropoliassa.
Musiikin koulutus tarjoaa mahdollisuudet monipuolisiin työtehtäviin esiintymisestä ja musiikin luomisesta sen opettamiseen sekä musiikkituotannon tehtäviin. Metropoliassa musiikin koulutus antaa musiikin ja musiikkipedagogiikan laaja-alaisimman koulutuksen. Monialainen korkeakoulumme tarjoaa parhaan osaamisen musiikkielämää uudistavaksi ammattilaiseksi sekä erinomaiset verkostot tulevaisuuden työhön taidetoiminnassa tai kulttuuriyrittäjänä.
Koulutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, joka on ajassa kiinni ja vaikuttaa aktiivisesti musiikkimaailmassa. Sijaintimme pääkaupunkiseudulla tarjoaa sinulle Suomen parhaat musiikkimaailman verkostot ja monialaiset työllistymismahdollisuudet.
Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmasta valmistuu musiikkipedagogeja ja muusikkoja, sekä rytmi- että klassisen musiikin ammattilaisia.
Musiikkipedagogi AMK taitaa oman soittimensa teknisesti ja taiteellisesti ja osaa toimia musiikin opetus- ja kasvatustehtävissä erilaisten oppijoiden kanssa.
Muusikko AMK on rytmimusiikin eri tyylilajeja hallitseva instrumentalisti tai musiikin luomisen, tuottamisen ja musiikkiteknologian taitaja.
Metropolian pop/jazz- sekä klassisen musiikin koulutukset ovat yhdistyneet vuonna 2014, minkä jälkeen Metropoliassa on vain yksi musiikin koulutus, jossa voi opiskella sekä klassista että rytmimusiikkia.
Katso http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-kulttuuri/musiikki/

Keskeiset oppimistulokset

Musiikkipedagogin tutkinto, osaamistavoitteet
Valmistuessaan opiskelija osaa toimia musiikkipedagogina mahdollistamassa elämyksellistä ja kannustavaa musiikin oppimista. Hän osaa hyödyntää taiteellista ja pedagogista osaamistaan oppijan vahvuuksille rakentuvan oppimis