OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > PÄIVÄTOTEUTUS > MUSIIKIN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Musiikin tutkinto-ohjelma
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Musiikkipedagogi (AMK), Muusikko (AMK)

  • Tutkinto-ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta