OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Muotoilun tutkinto-ohjelma > Muotoilu, Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva Grafiikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Muotoilu, Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva Grafiikka

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Ammatillinen englanti 5
     
             
                           
Ammatillinen ruotsi 5    
           
                       
       
Yrittäjyys 5  
         
                   
               
Opinnäytevalmiudet 5    
           
                       
       
10510010005010005500002.52.500550000
Visuaalisen kulttuurin perusopinnot
                                                       
Valokuvaus 5
     
             
                           
Piirustus, maalaus ja sommittelu 5
       
               
                       
Visuaalisen viestinnän teoria 5  
       
                 
                   
Taidehistoria 5
       
               
                       
155005105000002.52.5552.52.50000000000
Visuaalisen suunnittelun perusopinnot
                                                       
Visuaalisen suunnittelun ja typografian perusteet 15
     
             
                           
Visuaalinen käyttöliittymäsuunnittelu 15
       
               
                       
Julkaisun suunnittelu 5  
         
                   
               
Digitaalinen kuvitus 5
       
               
                       
3550015200500007.57.51010002.52.500000000
Liikkuvan kuvan tuotanto
                                                       
Animaatio 5  
       
                 
                   
Elokuvakerronnan perusteet 5  
       
                 
                   
Animaatio- ja jälkikäsittelytekniikat 10  
       
                 
                   
3D-grafiikka 5  
       
                 
                   
3D-animaatio 5    
         
                     
           
Liikegrafiikka ja efektit 15    
         
                     
           
0252000025020000000012.512.5001010000000
Interaktiivinen mediatuotanto
                                                       
Interaktiivinen media 5  
         
                   
               
Interaktiivinen mediatuotanto - Projekti 10  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Visuaalisen viestinnän muotoilun soveltavat monialaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
   
           
                       
       
Käsivarapiirustus 5                                                        
Konseptitaide 5                                                        
Muotoiluajattelu 5                                                        
Soveltava ammatillinen projekti 5                                                        
Hahmosuunnittelu 5                                                        
Vuorovaikutteinen informaatiografiikka 5                                                        
Edistyneet videotekniikat 5                                                        
XR-julkaisu 5                                                        
Pelimoottorit 5                                                        
Mainonta 5                                                        
0015000000150000000000007.57.50000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
 
     
 
 
           
   
   
Innovaatioprojekti
                                                       
Monialainen innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
051550005105050000002.52.5552.52.5002.52.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Opinnäyte ja erikoistumisprojekti
                                                       
Erikoistumisprojekti 10      
             
                           
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
000250000000250000000000000012.512.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060303030303030303015151515151515151515151515151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Visuaalisen viestinnän muotoilu - Liikkuva Grafiikka

Muotoilu

Muotoilun opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja se jakaantuu ammattikorkeakoulun ja muotoilun yhteisiin opintoihin sekä ammatillisiin opintoihin. Ammatilliset opinnot sisältävät digitaalisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, tekstiilisuunnittelun, visuaalisen viestinnän muotoilun, 3D-animoinnin ja -visualisoinnin, teollisen muotoilun ja XR-designin opintoja. Ammatillinen suuntautuminen valitaan hakuvaiheessa. Ammatillisiin opintoihin sisältyy projektiopintoja, joissa painottuu työelämälähtöisyys. Opintoihin kuuluvat lisäksi valinnaisia opintoja, työharjoittelua ja opinnäytetyö.

Opetussuunnitelmaa on kehitetty yhdessä työelämän ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan muotoilualan tulevaisuuden osaamistarpeita ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua sekä sen hyödyntämistä poikkialaisessa yhteistyössä. Opetussuunnitelma perustuu kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Osaamistavoitteet

Tutkinnon osaamistavoitteet perustuvat kestävän suunnittelu-, tuotanto- ja teknologia-, muotoiluprosessin- , visuaalisen- ja käyttäjälähtöisen suunnitteluosaamisen hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja palvelumuotoiluosaamiseen.

Muotoilun tutkinto-ohjelma antaa laajat valmiudet toimia palvelumuotoilijana, muotoilijana, visualisoijana, sisustusarkkitehtina, teollisena muotoilijana, konseptitaitelijana, kompositoijana, käyttöliittymä- ja käytettävyysasiantuntijana suunnittelijana, tekstiilisuunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilu- ja media-alan eri työtehtävissä.