OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Elokuvan ja television tutkinto-ohjelma > Elokuva ja televisio, Mediatuotanto
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Elokuva ja televisio, Mediatuotanto

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Media-alan yhteiset perusopinnot
                                                       
Opiskelu- ja viestintätaidot 5
     
             
                           
Media-alan englanti 5
     
             
                           
Media-alan ruotsi 5
       
               
                       
Media-alan yrittäjyys 5  
       
                 
                   
Opinnäytevalmiudet 5  
         
                   
               
151000105550000552.52.52.52.52.52.500000000
Mediatuotannon perusopinnot
                                                       
Median historia 5
       
               
                       
Media-alan lainsäädäntö ja etiikka 5  
       
                 
                   
Media ja yhteiskunta 5  
         
                   
               
Menetelmäopinnot 5      
           
                         
   
5100505550050002.52.52.52.52.52.500002.52.500
Mediatuotannon tekniikan perusteet
                                                       
Kuva- ja äänityön perusteet 5
     
             
                           
TV-projekti 15
     
             
                           
20000200000000101000000000000000
Uutistyön perusteet
                                                       
Journalismin perusteet ja uutistyö 5
       
               
                       
Uutis- ja asiaohjelmatuotanto 15
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Mediatuotannon ammatilliset opinnot 1
                                                       
Kerronnan perusteet 5  
       
                 
                   
Mediatuotannon perusteet 5  
       
                 
                   
Dokumenttiprojekti 10  
       
                 
                   
02000002000000000010100000000000
Mediatuotannon ammatilliset opinnot 2
                                                       
Verkkomedian perusteet 5  
         
                   
               
Radioprojekti 15  
         
                   
               
02000000200000000000101000000000
Mediatuotannon syventävät ammattiopinnot
                                                       
Kehittämisprojekti 15    
         
                     
           
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
0015100000150100000000007.57.5005500
Mediatuotannon valinnaiset ja soveltavat monialaiset opinnot
(Valitaan opintoja 45op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
           
                         
   
Harjoittelu 2 15      
             
                           
0003000000015150000000000007.57.57.57.5
Opinnäyte
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060156030303030150303015151515151515157.57.50015151515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elokuva ja televisio

Koko medianomikoulutukselle eli elokuvan ja television, esitys- ja teatteritekniikan sekä viestinnän tutkinto-ohjelmille on rakennettu yhteisten periaatteiden mukaan rakentuva oppijan polku. Kaikille medianomeille yhteiset opinnot sisältävät opiskelu- ja oppimistaitojen perustan, opinnäytevalmiudet, kieliopinnot ja yrittäjyysopinnot. Oppijan polku haarautuu medianomikoulutuksen ammatillisten suuntautumisten mukaan, mutta eri suuntautumisten rakenteissa ja ajoituksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi projektiopintojen yhteistoteutusten mahdollistamiseen.
Oppijan polun rakenteen peruslähtökohta ovat ammatilliset kompetenssit. Projektioppiminen on oppijan polkujen keskeinen toteutustapa, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön työelämäkumppaneiden kanssa. Työharjoittelujaksojen lisäksi opiskelijan tutkintoon sisältyy useita työelämäprojekteja.
Kaikkiin medianomipolkuihin sisältyy 30 op laajuinen soveltavat monialaiset opinnot -opintokokonaisuus sekä vähintään 10 op vapaasti valittavia opintoja. Soveltavat monialaiset opinnot on ammatillista osaamista syventävä ja/tai laajentava kokonaisuus, jonka kautta opiskelija voi sisällyttää HOPSiinsa ammatillista osaamista erikoistavia opintoja ja ns. sivuaineopintoja.
Nämä valinnaiset ja vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet tukevat myös esimerkiksi kv-vaihdossa suoritettavien opintojen mahdollisimman helppoa ja joustavaa sijoittumista osaksi tutkintoa. Työharjoittelu on mahdollista suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla, ja kieliopintoja toteutetaan yhteistyössä ammattiopintojen kanssa kotikansainvälistymisen tukemiseksi.
Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheessa tehtävä työelämälähtöinen, opiskelijan itsenäinen projekti, josta opiskelija tekee kirjallisen tutkielman. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös monimuototyönä, jolloin sen yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Työ voidaan toteuttaa myös parityönä tai pienryhmässä.

Mediatuotanto

Televisio- ja radiotuotannon opinnot antavat valmiuksia audiovisuaalisen sisällöntuotannon koko työprosessin hallintaan, erityisesti televisio- ja radiotuotannoissa sekä verkkojulkaisuissa. Opiskelija syventää osaamistaan tuotantoon, toimittamiseen tai tv-ohjaukseen. Opiskelija oppii toimitustyön sisällöllisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden. Opiskelija oppii ammattitekniikan perustaidot sekä toimimaan yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä.