OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Koko opetussuunnitelma
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki), Koko opetussuunnitelma

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
                                                       
Oliot 15
     
           
                       
Pelit ja mobiilit 15
     
           
                       
Verkot 15
     
           
                       
Laitteet 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Ohjelmistotuotannon perusteet
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Olio-ohjelmointi
                                                       
Oliosovellukset ja tietokannat 5                                                        
Ohjelmointiprojekti 5                                                        
Antureiden ja toimilaitteiden fysiikka 5                                                        
Web-ohjelmointi
                                                       
Web-tekniikat 5                                                        
Web-projekti 5                                                        
Diskreetti matematiikka 5                                                        
Web-sovelluskehitys 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian perusteet
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Fysiologisten mittausten teknologia I
                                                       
Älykkäät ympäristöt ja sovellukset 5                                                        
Soveltava anatomia ja fysiologia 5                                                        
Biomekaniikka ja liikkeen mittaaminen 5                                                        
Fysiologisten mittausten teknologia II
                                                       
Fysiologiset mittaukset ja anturit 5                                                        
Mittaustiedon kerääminen ja käsittely 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 1 5                                                        
0000000000000000000000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60op)
                                                       
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan opintoja 60op)
                                                       
Ohjelmistojen rakenteet ja mallit
                                                       
Tietorakenteet, algoritmit ja rajapinnat 5                                                        
Kuvaus- ja mallintamismenetelmät 5                                                        
Ohjelmistotuotantoprojekti 1 5                                                        
Tietorakenteet ja algoritmit 5                                                        
Ohjelmistotuotannon käytännöt
                                                       
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 5                                                        
Suunnittelumallit 5                                                        
Ohjelmistotuotantoprojekti 2 5                                                        
Avoimet rajapinnat ja avoin data
                                                       
Avoimet rajapinnat ja avoin data 5                                                        
Big Data ja tiedonlouhinta 5                                                        
Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka 5                                                        
Ohjelmistojen laatu ja turvallisuus
                                                       
Ohjelmistojen laatu 5                                                        
Tietoturvallinen ohjelmistokehitys 5                                                        
Tiedon salaus ja kryptomatematiikka 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologia
(Valitaan opintoja 60op)
                                                       
Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset I
                                                       
eHealth liiketoiminta ja ratkaisut 5                                                        
eHealth-palveluiden asiakkaat ja käyttäjät 5                                                        
Web-sovelluskehitys 1 5                                                        
Asiakaslähtöiset ohjelmistosovellukset II
                                                       
Web-sovelluskehitys 2 5                                                        
Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja käyttäjätutkimus 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 2 5                                                        
Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut I
                                                       
Digitaaliset omahoidon sovellukset ja mahdollisuudet 5                                                        
Potilasvalvonnan menetelmät ja laitteet 5                                                        
Lääketieteellinen kuvantaminen 5                                                        
Terveysteknologian laitteet ja ratkaisut II
                                                       
Telehealth ja telelääketieteen sovellukset 5                                                        
Hyvinvointi, terveys ja robotiikka 5                                                        
Hyvinvointi- ja terveysteknologian projekti 3 5                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Menetelmäopinnot
                                                       
Projektiviestintä 5                                                        
Menetelmäopinnot 5                                                        
000100000001000000000000005500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
             
                           
Harjoittelu 2 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60010553030000102530151515150000005512.512.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tieto- ja viestintätekniikka (Helsinki)

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat neljästä teemasta: Oliot, Laitteet, Pelit ja mobiilit sekä Verkot. Teemoihin on integroitu matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä liiketoiminnan perusteita. Kaikki opiskelijat opiskelevat kaikki teemat. Ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu kiinteissä ryhmissä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti.

Toisena opintovuotena valitaan pääaine: Ohjelmistotuotanto tai Hyvinvointi- ja terveysteknologia. Opiskelija voi valita valinnaisiin opintoihin jonkin toisen pääaineen opintoja. Tällaisia pääaineita edellisten lisäksi ovat Pelisovellukset, Mobiilisovellukset, Mediatekniikka, Älykkäät järjestelmät sekä Verkot ja pilvipalvelut.

Koulutuksen rakenne (240 op)
• Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
• Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
• Syventävät ammattiopinnot 60 op
• Innovaatio-opinnot 15 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 30 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op

Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.

Koko opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan koko opetussuunnitelma.