OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma > Tieto- ja viestintätekniikka (Espoo), Mobiilisovelluskehittäjän opintopolku
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka (Espoo), Mobiilisovelluskehittäjän opintopolku

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan
                                                       
Oliot 15
     
           
                       
Pelit ja mobiilit 15
     
           
                       
Verkot 15
     
           
                       
Laitteet 15
     
           
                       
60000303000000015151515000000000000
Suuntaavat ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Mobiilisovellusten perusteet
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Oliot ja tietoliikenne
                                                       
Olio-ohjelmointi ja tietoliikenne 15                                                        
Web-teknologian perusteet
                                                       
Web-teknologian peruskonseptit 15                                                        
0000000000000000000000000000
Syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 60op)
                                                       
Mobiilisovellukset
(Valitaan opintoja 60op)
                                                       
Mobiili Web
                                                       
Web-pohjaiset mobiilisovellukset 15                                                        
Natiivisovellukset
                                                       
Mobiilisovellusten kehitys 15                                                        
Verkkoläheiset sovellukset
                                                       
Sensoripohjaiset mobiilisovellukset 15                                                        
Mobiiliprojekti
                                                       
Mobiiliprojekti 15                                                        
0000000000000000000000000000
Innovaatio-opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
Menetelmäopinnot
                                                       
Projektiviestintä 5                                                        
Menetelmäopinnot 5                                                        
000100000001000000000000005500
Valinnainen opintokokonaisuus ja vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5    
           
                       
       
001000000010000000000000550000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15      
             
                           
Harjoittelu 2 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60010553030000102530151515150000005512.512.51515

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tieto- ja viestintätekniikka (Espoo)

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat neljästä teemasta: Oliot, Laitteet, Pelit ja mobiilit sekä Verkot. Teemoihin on integroitu matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä liiketoiminnan perusteita. Kaikki opiskelijat opiskelevat kaikki teemat. Ensimmäisen vuoden opiskelu tapahtuu kiinteissä ryhmissä, jotka työskentelevät kokopäiväisesti.
Pääaine valitaan 1.vuoden opintojen jälkeen. Pääaineina ovat ohjelmistotuotanto, pelisovellukset, mobiilisovellukset, mediatekniikka, älykkäät järjestelmät, verkot ja pilvipalvelut tai hyvinvointi- ja terveysteknologia. Opiskelija voi valita valinnaisiksi opinnoiksi toisen pääaineen opintoja.
Koulutuksen rakenne (240 op)
• Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
• Suuntaavat ammattiopinnot 30 op
• Syventävät ammattiopinnot 60 op
• Innovaatio-opinnot 15 op
• Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 30 op
• Harjoittelu 30 op
• Opinnäytetyö 15 op
Osa opetuksesta toteutetaan englanniksi.

Mobiilisovelluskehittäjän opintopolku

Opetuspaikka ja opetuskieli: Espoo, englanti.

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan HTML5 ja natiivisovelluksia erilaisille mobiililaitteille käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Pääaineen laajimmat projektit tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä potentiaalisille työnantajille.

Mobiilisovellusten perusteet:
- Olio-ohjelmoinnin peruskonseptit
- Olio-ohjelmointi Javalla
- Tietoliikenteen peruskäsitteet
- IP-verkkojen perusteet
- Tietokantasuunnittelu ja toteutus
- Palvelinsovellusten suunnittelu ja ohjelmointi
- Selainsovelluksen suunnittelu ja ohjelmointi
- Sovellettu matematiikka

Mobiilisovellukset:
- Kuva/ääni/video -tuotanto ja formaatit mobiililaitteille
- Mobiiliystävälliset JavaScript kehykset
- Cross-platform kehitys ja mobiilialustojen käytettävyys
- Sovelluskehitys yleisimmille mobiilialustoille
- Langattomat verkot ja anturiteknologiat
- Verkkojen ja antureiden rajapinnat ja SDK:t natiivisovelluksille
- Vaihtuva ajankohtainen teema
- Syventävä ja kokoava laaja projekti