OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma > Maanmittaustekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Maanmittaustekniikka

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
       
               
                       
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5      
           
                         
   
Tekniikan alan ruotsi 5
       
               
                       
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5  
         
                   
               
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5      
           
                         
   
Johdantoprojekti 5
       
               
                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
25502010150500200557.57.5002.52.50000101000
Tutkinto-ohjelman yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Mittaus- ja kartoitustekniikka II 5  
       
                 
                   
Mittaus- ja kartoitustekniikka I 5
     
             
                           
Oikeusoppi 5
     
             
                           
Kiinteistötekniikka 10
     
             
                           
Kiinteistötoimitukset I 5
       
               
                       
Kiinteistötoimitukset II 5    
           
                       
       
Tilastomatematiikka ja virhearviolaskenta 5  
         
                   
               
Maanmittaustekniikan fysiikka 5  
       
                 
                   
Tietotekniikan soveltava kurssi 5    
           
                       
       
Kartografia 5  
       
                 
                   
Paikkatietotekniikka 5  
         
                   
               
Maankäyttö ja yhteiskunta 5  
       
                 
                   
Rakennuslainsäädäntö 5  
       
                 
                   
Yleiskaavoitus 5  
         
                   
               
Asemakaavoitus 5      
           
                         
   
Ohjelmointitekniikka ja käyttöliittymät 5
       
               
                       
Yhdyskuntatekniikka 5
       
               
                       
Arviointitekniikka 5    
           
                       
       
Kiinteistöoikeus 5    
           
                       
       
Kiinteistöhallinto ja tonttituotanto 5  
       
                 
                   
Kaukokartoitus 5  
         
                   
               
Käytännön mittaus-ja kartoitustekniikka 5    
           
                       
       
3550255201530200255010107.57.5151510100012.512.52.52.500
Syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Laserkeilaus 5  
         
                   
               
Matemaattinen geodesia 5      
           
                         
   
Paikkatiedon keruu 5    
           
                       
       
Paikkatietoanalyysit 5      
           
                         
   
Ympäristövaikutusten arviointi 5    
           
                       
       
Liikennesuunnittelu 5    
           
                       
       
Arviointi- ja lunastustoimitukset 5    
           
                       
       
Kiinteistöliiketoiminta 5      
             
                           
RPAS -operaatiot 5      
           
                         
   
Erikoismittaukset 5      
           
                         
   
05202500050202050000002.52.500101010102.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                     
           
Harjoittelu 2 15    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060756530303030304545201515151515151515151522.522.522.522.51010

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma antaa opiskelijoilleen maanmittausalan tietoja ja taitoja sekä valmiuksia toimia alalla menestyksekkäästi.
Opinnot kattavat laaja-alaisesti maanmittauksen eri osa-alueet, tavoitteenaan vastata työelämän vaatimuksiin ja edellytyksiin.
Opinnot kattavat insinööriteknistä ja yleissivistävää tietoutta, maanmittausalan keskeiset teemat, kuten mittaukset- ja kartoitukset, paikkatiedot, kiinteistötiedot sekä niiden hallinnan ja ympäristönsuunnittelun ja kiinteistötekniikan.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman laatimistyö käynnistettiin maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelmassa syksyllä 2009. Uusi tutkinto-ohjelmarakenneuudistuksen mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2014.
Opetussuunnitelmien kehittämisessä on huomioitu työelämäyhteyksien näkemykset sekä erityisesti maanmittaustekniikan koulutusohjelman neuvottelukunnan asiaa koskevat evästykset. Opetussuunnitelmia käsitellään neuvottelukunnassa säännöllisesti.
Opetussuunnitelmia kehitetään myös opinnoista saatujen palautteiden pohjalta.
Lisäksi maanmittausalaa opettavien ammattikorkeakoulujen kanssa pidetään säännöllistä yhteyttä säännöllisin tapaamisin ja tiedonvälityksen keinoin.

Lisätiedot

Kopioitu TXH17S1 opetussuunnitelma

Yksikkö: Leppävaara, Vanha maantie 6, 02650 Espoo
Osaamisaluepäällikkö: Jorma Säteri
Tutkintovastaava: Jussi Laari
Koulutussuunnittelija: Taru Korkalainen

Osaamistavoitteet