OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma > Maanmittaustekniikka
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Maanmittaustekniikka

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
       
               
                       
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5      
           
                         
   
Tekniikan alan ruotsi 5
       
               
                       
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5  
         
                   
               
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5      
           
                         
   
Johdantoprojekti 5
       
               
                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
25502010150500200557.57.5002.52.50000101000
Tutkinto-ohjelman yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Mittaus- ja kartoitustekniikka I 5
     
             
                           
Oikeusoppi 5
     
             
                           
Kiinteistötekniikka 10
     
             
                           
Kiinteistötoimitukset I 5
       
               
                       
Kiinteistötoimitukset II 5    
           
                       
       
Tilastomatematiikka ja virhearviolaskenta 5  
         
                   
               
Maanmittaustekniikan fysiikka 5  
       
                 
                   
Tietotekniikan soveltava kurssi 5    
         
                     
           
Kartografia 5  
       
                 
                   
Paikkatietotekniikka 5  
         
                   
               
Käytännön mittaus- ja kartoitustekniikka 5    
           
                       
       
Maankäyttö ja yhteiskunta 5  
       
                 
                   
Rakennuslainsäädäntö 5  
       
                 
                   
Yleiskaavoitus 5  
         
                   
               
Asemakaavoitus 5      
           
                         
   
Mittaus- ja kartoitustekniikka II 5  
         
                   
               
Ohjelmointitekniikka ja käyttöliittymät 5
       
               
                       
Laserkeilaus 5  
         
                   
               
Yhdyskuntatekniikka 5
       
               
                       
Arviointitekniikka 5    
         
                     
           
Kiinteistöoikeus 5    
           
                       
       
Kiinteistöhallinto ja tonttituotanto 5  
       
                 
                   
35502552015252510155010107.57.512.512.512.512.5557.57.52.52.500
Syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Matemaattinen geodesia 5    
         
                     
           
Erikoismittaukset 5      
           
                         
   
Paikkatiedon keruu 5    
         
                     
           
Paikkatietoanalyysit 5      
           
                         
   
Ympäristövaikutusten arviointi 5    
         
                     
           
Liikennesuunnittelu 5    
           
                       
       
Arviointi- ja lunastustoimitukset 5    
           
                       
       
Kiinteistöliiketoiminta 5      
             
                           
00251500001510105000000007.57.555552.52.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Maanmittaustekniikan vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Maanmittausalan kirjallisuus 5                                                        
Maanmittaustekniikan erikoisprojekti 5                                                        
UAV operoinnit 5                                                        
Maanmittausalan kirjallisuus 5                                                        
Maanmittaustekniikan erikoisprojekti 5                                                        
0000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                     
           
Harjoittelu 2 15    
           
                       
       
Harjoittelu A 5                                                        
Harjoittelu B 5                                                        
Harjoittelu C 5                                                        
Harjoittelu D 5                                                        
Harjoittelu E 5                                                        
Harjoittelu F 5                                                        
Harjoittelu 30                                                        
003000000151500000000007.57.57.57.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6055805530302530404035201515151512.512.515152020202017.517.51010

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelma antaa opiskelijoilleen maanmittausalan tietoja ja taitoja sekä valmiuksia toimia alalla menestyksekkäästi.
Opinnot kattavat laaja-alaisesti maanmittauksen eri osa-alueet, tavoitteenaan vastata työelämän vaatimuksiin ja edellytyksiin.
Opinnot kattavat insinööriteknistä ja yleissivistävää tietoutta, maanmittausalan keskeiset teemat, kuten mittaukset- ja kartoitukset, paikkatiedot, kiinteistötiedot sekä niiden hallinnan ja ympäristönsuunnittelun ja kiinteistötekniikan.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman laatimistyö käynnistettiin maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelmassa syksyllä 2009. Uusi tutkinto-ohjelmarakenneuudistuksen mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2014.
Opetussuunnitelmien kehittämisessä on huomioitu työelämäyhteyksien näkemykset sekä erityisesti maanmittaustekniikan koulutusohjelman neuvottelukunnan asiaa koskevat evästykset. Opetussuunnitelmia käsitellään neuvottelukunnassa säännöllisesti.
Opetussuunnitelmia kehitetään myös opinnoista saatujen palautteiden pohjalta.
Lisäksi maanmittausalaa opettavien ammattikorkeakoulujen kanssa pidetään säännöllistä yhteyttä säännöllisin tapaamisin ja tiedonvälityksen keinoin.

Lisätiedot

Kopioitu TXH14S1 opetussuunnitelma

Tehty seuraavat muutokset
Tutkinto-ohjelman yleiset ammatti-opinnot:
POISTETTU TX00BT80 Kiinteistöoppi 5
POISTETTU TX00BT90 Kaukokartoitus 5
POISTETTU TX00BT97 Tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD) 5
LISÄTTY TX00CI15 Kiinteistötekniikka 10
LISÄTTY TX00CI25 Käytännön mittaus -ja kartoitustekniikka 5

Poistettu otsake Vaihtoehtoinen opintokokonaisuus uusi otsake Syventävät opinnot, josta poistettu seuraavat:
POISTETTU TX00BU07 Mittaus- ja kartoitustekniikan erikoiskurssi 5
POISTETTU TX00BU13 Paikkatiedon erikoiskurssi 5
POISTETTU TX00BU10 Kaavoituksen erikoiskurssi
POISTETTU TX00BU15 Kiinteistöarvioinnin jatkokurssi 5

Osaamistavoitteet