OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Päivätoteutus > Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma > Ajoneuvotekniikka, Ajoneuvosuunnittelu
AMK-tutkinto: Päivätoteutus

Ajoneuvotekniikka, Ajoneuvosuunnittelu

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio tekniikan opintoihin
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
             
                           
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5
     
             
                           
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
     
             
                           
Statiikka 5
     
             
                           
Innovaatioprojekti ja ruotsi
                                                       
Tekniikan alan ruotsi 5    
           
                       
       
Innovaatioprojekti 10    
         
                     
           
Konetekniikan perusteet
                                                       
Johdantoprojekti 5
       
               
                       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5    
           
                       
       
Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt 5
       
               
                       
Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi 5
       
               
                       
Dynamiikka ja sovellukset 5
       
               
                       
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5  
       
                 
                   
Materiaali- ja valmistustekniikka 5
       
               
                       
Konstruktiotekniikka 10  
         
                   
               
Autosähkötekniikan perusteet 5
       
               
                       
60152003030510101000151515152.52.55555550000
Ammattiosaaminen
                                                       
Moottoritekniikka
                                                       
Energiatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Ajoneuvomoottorit 10  
         
                   
               
Ajoneuvotekniikka
                                                       
Ajoneuvotekniikka 1 15  
       
                 
                   
Autosähkötekniikka 10    
           
                       
       
03010000201001000000010105500550000
Syventävä ammattiosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Ajoneuvon suunnittelu
                                                       
Ajoneuvotekniikka 2 15    
         
                     
           
3D-mallintaminen ja CAE 5  
       
                 
                   
Tuotteen suunnittelu ja valmistus 10  
       
               
               
01515000105150000000552.52.57.57.5000000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15                                                        
Harjoittelu 2 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060450303035252520001515151517.517.512.512.512.512.510100000

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ajoneuvotekniikka

Ajoneuvotekniikan osaaminen perustuu sähkötekniikkaan, konetekniikkaan ja ajoneuvotekniikkaan.
Valmistuttuaan opiskelija
•tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät
•tuntee ajoneuvojen valmistustekniikan menetelmät
•ymmärtää auton dynaamisen käyttäytymisen
•osaa kuvata ja simuloida ajoneuvojärjestelmiä matematiikan keinoin
•ymmärtää luonnontieteen merkityksen autoteknisissä sovelluksissa
•tuntee moottorin toiminnan
•hallitsee diagnostiikkaa ja vianetsintää
•tuntee puolijohdetekniikan ja sen keskeiset komponentit
•tuntee yleisimmät materiaalit ja kemikaalit sekä niiden käyttöominaisuudet

Ajoneuvosuunnittelu

Opiskelija saa vahvan koneteknisen suunnitteluosaamisen ja tuntee sen lisäksi ajoneuvojen keskeiset toimintaperiaatteet ja rakenteet niin suunnittelun, käytön, huollon kuin vianetsinnänkin kannalta.