OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Vaatetusalan tutkinto-ohjelma (YAMK) > Vaatetusala (ylempi AMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Vaatetusala (ylempi AMK)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Vaatetusalan syventävät ammattiopinnot
                     
Strateginen brändijohtaminen 5
 
   
       
Tuote- ja laadunhallinnan johtaminen vaatetusalalla 10
   
     
   
Hankintaprosessin johtaminen vaatetusalalla 5
   
     
   
20051502.52.57.57.500
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta
                     
Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät 5
 
   
       
505002.52.50000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
2010101010555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4510202510101012.512.555

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaa opiskelijan osaamista vaatetusalan kansainvälisellä toimintakentällä asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivana ammattilaisena.

Opinnot lisäävät opiskelijan tuotehallinnan analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja sekä hankintatoimen strategista osaamista. Opiskelija osaa ohjata, hallinnoida ja kehittää vaativia alansa tuote- ja laadunhallinnan prosesseja, projekteja ja hankkeita.

Syventävät ammattiopinnot (20 op) lisäävät opiskelijan analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja sekä tuotejohtamisen ja laadunhallinnan osaamista. Tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät (5 op) syventävät opiskelijan tutkimuksellista osaamista yhteistoiminnallisten kehittämisprosessien ja hankkeiden toteuttamisessa ja ohjaamisessa.

Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). YAMK-tasoisia vapaasti valittavia opintoja opiskelija valitsee HOPS:nsa mukaisesti Metropolian tai muiden korkeakoulujen tai yliopistojen tarjonnasta 5 op:n verran.

Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Se on työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään omalla työpaikalla tai muussa yhteistyöorganisaatiossa ja jonka edistymisestä raportoidaan opinnäytetyöseminaareissa koko opiskelun ajan. Kypsyysnäyte toteutetaan artikkelin muodossa ja julkaistaan aiheelle sopivalla tavalla.