OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Information Technology > Master's Degree Programme in Information Technology (englanniksi)
Ylempi AMK-tutkinto

Master's Degree Programme in Information Technology (englanniksi)

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Yhteiset opinnot
                     
ICT teknologian kehitysnäkymät 5
 
 
   
Metodologiset opinnot 5
 
 
   
1005502.52.52.52.500
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                     
Tekoäly ja koneoppiminen 5
   
     
   
Esineiden Internet 5
   
     
   
Pilvilaskenta 5
 
   
       
Big Data 5
 
   
       
20010100555500
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 5op)
                     
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyö 30  
   
       
030003000001515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30301515307.57.57.57.51515

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ohjelma sisältää yhteisiä ja ammatillisia kursseja (30 ECTS opintopistettä) sekä opinnäytetyön (30 ECTS opintopistettä). Kurssit sisältävät luentoja, laboratoriotöitä, erilaisia yksin ja ryhmässä tehtäviä harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua. Ohjelman kaikki kurssit suoritetaan Metropolian Leppävaaran kampuksella.

Ohjelma on rakennettu siten, että kurssit suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana (syksy + kevät) ja ne koostuvat kahdesta yhteisestä kurssista (ICT-teknologian kehitysnäkymät ja Metodologiset opinnot, 10 ECTS opintopistettä) sekä neljästä ammatillisesta kursseista (20 ECTS opintopistettä). Yksi ammatillisista kursseista voidaan valita joko toisesta Metropolian YAMK-ohjelmasta tai se voidaan korvata erikseen sovitulla projektilla.

Metodologisten opintojen tavoite on auttaa opiskelijoita työstämään laadukas opinnäytetyö. ICT-teknologian kehitysnäkymät on seminaari-tyylinen kurssi ja siinä ICT-alan yritysten edustajat esittelevät yrityksensä ja mitä teknisiä ja liiketoimintaa liittyviä haasteita he näkevät toimialallaan.

Ohjelman toinen vuosi (syksy) on varattu opinnäytetyön loppuunsaattamiseen. Opinnäytetyö tehdään tyypillisesti opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan projektiin.

Osaamistavoitteet

Ohjelman tavoitteet ovat seuraavat:
- Antaa laajan yleiskuvan informaatio- ja terveysteknologiasta sekä esittelee alan uusimmat suuntaukset
- Antaa ajankohtaiset tiedot ja taidot valituilta osa-alueilta
- Kyky suorittaa itsenäisesti laaja tutkimustyö
- Auttaa verkostoitumaan alan muihin ammattilaisiin