OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Ylempi AMK-tutkinto > Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (YAMK) > Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma
Ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

2010

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Syventävät ammattiopinnot
                                         
Osaamisen arviointi ja kehittäminen, HOPS 3
 
 
 
 
 
     
Business Economics 4
   
         
                     
Tiedonhallinta ja systeemityö 3                                          
Esimiesviestintä 3  
     
             
           
Tapaus- ja toimintatutkimus 4
     
           
                 
Kvantitatiivinen tutkimus 4
     
           
                 
Projektijohtaminen 3
     
           
               
Johtamisen seminaari 3  
     
             
             
Markkinoinnin seminaari, Digitaalinen markkinointi 3  
       
               
         
Liiketoiminta ja ICT-tarpeet 4  
       
               
       
Yrityksen ICT-strategiat ja prosessit 4
     
           
               
ICT-avainteknologiat, arkkitehtuurit ja rakenteet 4
     
           
               
ICT-hankinnat, isännöinti ja ylläpito 4
     
           
               
ICT-tietohallinnon johtaminen ja hallinta 4
     
           
               
Corporate Goverance, sisäinen valvonta ja IFRS 5
   
         
                   
Muuttuva kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi 5
   
         
                   
Tilintarkastus ja ISA 5
   
         
                   
Investoinnit ja rahoitus 5
     
           
               
Sisäinen laskenta ja budjetointi 5
     
           
               
Tietotekniikka taloushallinnon kehittämisessä 5
     
           
               
62.214.20.619.642.66.67.60.6012.17.525.6175.11.55.620.6000
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäyte 30
 
 
 
 
 
 
101010555555505050505050
Syventävät vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Operatiivinen johtaminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Strategian toimeenpano 2  
       
               
       
Projektijohtaminen 3
     
           
               
Innovaatiotoiminta ja tuotekehitys 2  
       
               
       
Laadun hallinta 2  
       
               
       
Suorituskyvyn mittaus 2  
       
               
       
Palkitseminen 2  
       
               
       
Työ- ja esimiesjuridiikka 2  
       
               
       
Ihmisten johtaminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                         
Esimiesvalmiudet 2  
     
             
           
Osaamisen johtaminen 2  
     
             
           
Esimiesviestintä 3  
     
             
           
Osaamisen arviointi ja kehittäminen, HOPS 3
 
 
 
 
 
     
Business Economics 4
   
         
                     
Tapaus- ja toimintatutkimus 4
     
           
                 
Kvantitatiivinen tutkimus 4
     
           
                 
Johtamisen seminaari 3  
     
             
             
Markkinoinnin seminaari, Digitaalinen markkinointi 3  
       
               
         
Hankintatoimi strategisena toimintona 4  
     
             
             
Hankintatoimen analysointikohteet 4  
     
             
             
Arvoa parantavat strategiat 4  
       
               
         
Tuotantoprosessin ohjaus ja optimointi 4  
       
               
         
Hankintatoimen ohjaus ja kehittäminen 4  
       
               
         
Hankinnat ja kuljetukset 4  
       
               
         
Julkiset hankinnat 4  
     
             
             
Corporate Goverance, sisäinen valvonta ja IFRS 5
   
         
                   
Muuttuva kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi 5
   
         
                   
Tilintarkastus ja ISA 5
   
         
                   
Investoinnit ja rahoitus 5
     
           
               
Sisäinen laskenta ja budjetointi 5
     
           
               
Tietotekniikka taloushallinnon kehittämisessä 5
     
           
               
Technology for Digital Business 5  
     
             
             
Toimialatuntemus ja liiketoimintamallit 5  
     
             
             
Innovation Management 5  
     
             
             
Strategia ja elinkaarenhallinta 5  
       
               
         
Sisällön hallinta 5  
       
               
         
Palveluiden markkinointi 5  
       
               
         
Marketing of High Technology Products and Innovatioins 5  
       
               
         
Liiketoiminta ja ICT-tarpeet 4  
       
               
       
Yrityksen ICT-strategiat ja prosessit 4
     
           
               
ICT-avainteknologiat, arkkitehtuurit ja rakenteet 4
     
           
               
ICT-hankinnat, isännöinti ja ylläpito 4
     
           
               
ICT-tietohallinnon johtaminen ja hallinta 4
     
           
               
Johtamisen ICT-järjestelmät 5  
     
             
           
Strateginen suunnittelu 6  
       
               
       
Johtamisen tietotekniset välineet 5  
     
             
           
62.2109.20.619.642.647.661.60.6012.17.525.61739.18.550.6110.6000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 134.4133.411.244.290.259.274.26.2529.21556.23449.21061.2136.2050

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi, YAMK)

Tavoitteena on asiantuntijatason kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvittava liiketaloudellinen osaaminen. Opiskelijalla on valmistuessaan näyttö kehittämistarpeiden monipuolisesta analysointikyvystä, kehittämissuunnitelmien tieto- ja tutkimusperusteisesta valmistelusta ja vaativien muutosprojektien läpiviemisestä työelämäkontekstissa. Hänellä on valmiudet toimia muutosagenttina ja esimiesasemassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tai toimia yrittäjänä. Ammatillisen suuntautumisen mukaan osaaminen painottuu liiketoiminnan, tietohallinnon tai talousjohtamisen kehittämiseen.

Rakenne: Koulutusohjelman opintoihin kuuluu syventäviä ammattiopintoja (20-30 op), vapaasti valittavia opintoja (30-40 op) ja opinnäytetyö ( 30 op).

Toteutus: Syventävät opinnot painottavat analyyttisiä ja menetelmällisiä kompetensseja. Vapaasti valittavat syventävät opinnot opiskelija valitsee HOPSinsa mukaan liiketalouden erikoistumisopinnoista. Laaja valinnaisten opintojen tarjotin ( 120 op) mahdollistaa funktionaalisen tai toimialakohtaisen erikoistumisen ja aikaisemmin opitun huomioimisen. Opintojen kuluessa tehdään yksilöllinen osaamiskartoitus ja esimiesprofiili, joka ohjaa HOPSin kokoonpanoa ja koko opintoajan kestävää esimies- ja vuorovaikutusvalmennusta.
Opinnäytetyö on työelämän kehittämistehtävä, joka tehdään projektina työpaikalla ja jonka edistymisestä raportoidaan opinnäytetyöseminaareissa koko opiskeluajan.

Opintosuunnitelma on tarkoitettu suoritettaviksi työssäkäynnin ohella ja se toteutetaan osa-aikaisena iltaopetuksena kolmen vuoden aikana, mutta opintosuunnitelma mahdollistaa kokoaikaisen opiskelun.