OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > YLEMPI AMK-TUTKINTO > JULKISTEN HANKINTOJEN TUTKINTO-OHJELMA (YAMK)
Ylempi AMK-tutkinto

Julkisten hankintojen tutkinto-ohjelma (YAMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opintotarjonta