OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Ylempi AMK-tutkinto > Master's Degree Programme in Health Business Management (Tekniikan ja liikenteen ala). > Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)
Ylempi AMK-tutkinto

Master's Degree Programme in Health Business Management (ylempi AMK) (englanniksi)

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
Tutkimus- ja kehittämistyön taidot
                     
Tutkimusvalmiudet ja -menetelmät 5
 
   
       
Liiketoiminnan kehittämismenetelmät 5
 
   
       
1001000550000
Liiketoiminnan johtaminen terveysalalla
                     
Palveluinnovaatiot ja muotoilu 5
   
     
   
Turvallisuus- ja laatuprosessien hallinta sosiaali- ja terveysalalla 5
   
     
   
Strateginen johtaminen ja johtajuus terveysalalla 5
 
   
       
15051002.52.55500
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                     
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
2010101010555555
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5op)
 
   
       
0500500002.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 451525201512.512.510107.57.5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Terveysalan liiketoiminnan johtaminen on monialainen tutkinto-ohjelma, johon opiskelijat tulevat liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveysalalta. Monitieteellinen lähestymistapa on tärkeä innovatiivisten ratkaisujen ja toimintamallien uudistamiseksi. Samalla on tärkeää pystyä tarjoamaan palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti, kuitenkin niin että kaikessa toiminnassa ja päätöksissä säilytetään korkea laatu sekä ihmislähtöisyys.

Tämän maisteriohjelman erityispiirteenä on opiskelijoiden erilaiset kulttuuri-, koulutus- ja ammattitaustat. Tekniikan sekä liiketalouden ja suurimman opiskelijaryhmän, sosiaali- ja terveysalan, opiskelijat työskentelevät yhdessä ongelmanratkaisu- ja oppimistehtävien parissa. Jaettu monipuolinen kokemus tuo lisäarvoa opiskeluun.

Kansainvälisyys on olennaista. Tämän vuoksi terveysalan liiketoiminnan johtamisen maisteriopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella monikulttuurisessa ympäristössä. Luennot, seminaarit, työpajat sekä oppimateriaalit ja opiskelijoiden tuotokset ovat kaikki englanninkielisiä.

Syventävien ammattiopintojen ydin terveysalan liiketoiminnan johtamisen maisteriohjelmassa muodostuu palveluinnovaatiosta ja muotoilusta, turvallisuuden ja laatuprosessien hallinnasta, strategisesta johtamisesta sekä ihmisten johtamisesta. Lisäksi opiskellaan asiakkuuksien hallintaa ja terveysekonomiaa ja talouden johtamista.

Tarvittava tutkimus- ja kehittämisosaaminen hankitaan opintojen alkuvaiheessa, jotta sitä pystytään hyödyntämään opintojen keskeisessä osassa, opinnäytetyössä (30 op). Useimmiten opinnäytetyön aihe tulee opiskelijan omalta työpaikalta ja siellä kehittämistyö myös yleisimmin toteutetaan. Opinnäytetyöprosessi aloitetaan riittävän aikaisin, jotta mitattavia muutoksia tai parannuksia voidaan havaita.