OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Ultraäänihoitaja

Ultraäänihoitaja

2012

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Orientoivat opinnot
       
Orientoivat opinnot 3        
0000
Ydinopinnot
       
Ultraäänifysiikka ja laiteoppi 3
Hyvä raskauden ultraääniseulontakäytäntö - laatu, vaikuttavuus ja eettisyys 3
Raskauden ultraääniseulontatutkimukset integroituna työelämäharjoitteluun 6
4422
Valinnaiset opinnot
()
       
Ydinopintoja tukevat opinnot 3
110.50.5
Kehittämistyö
       
Työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi 4
Kehittämistyön toteutus ja koettelu työelämässä 4
Kehittämistyön arviointi ja tulosten julkistaminen 4
442.02.0
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 994.54.5

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Terveysalan erikoistumisopinnot - Kliininen ultraäänihoitaja: raskausseulonta
Opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet raskauden ultraääniseulontatutkimusten itsenäiseen suorittamiseen ja ultraäänitoiminnan kehittämiseen. Hän oppii tarkastelemaan kriittisesti omia ultraäänitaitojaan ja vahvistuu ultraääniosaamisessaan. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija syventää ja laajentaa aikaisemmissa opinnoissa ja työelämässä saamiaan valmiuksiaan sekä omaksuu dialogisen työskentelyn osaksi omaa ultraäänityöskentelytapaansa. Opintojen aikana opiskelija verkottuu ja oppii hyödyntämään yhteistyöverkkoja monipuolisesti myös opintojen jälkeen.

Opintojen sisällöt on valittu siten, että ne kohdistuvat työelämässä tunnistettuihin osaamistarpeisiin. Orientoiviin opintoihin sisältyy opiskelijan oman oppimissuunnitelman laatiminen opintojen alussa ja sen ajantasaistaminen opintojen aikana. Lisäksi jakso pitää sisällään portfoliotyöskentelyn. Opiskelijan ja opiskelijaryhmän oppimisen tukena käytetään verkko-opiskeluympäristöä koko opintojen ajan. Ydinopintojen aikana opiskelijat syventävät ja laajentavat ammatillista osaamista raskauden ultraääniseulontatyössä sekä oppivat kriittistä ja kehittävää työnotetta ja tiedon käyttöä. Ydinopintoihin sisältyy työelämäharjoittelua opiskelijan oppimistarpeiden mukaisesti. Harjoiteltaessa asiakaslähtöistä ultraäänitoimintaa menetelmänä käytetään dialogista työskentelytapaa. Osaan ydinopinnoista voi tilanteenmukaisesti liittyä HOPS-opiskelijoita toisista opiskelijaryhmistä. Lisäksi opinnot sisältävät valinnaisia opintoja ja työelämälähtöisen kehittämistyön.