OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Kliininen mikrobiologia

Kliininen mikrobiologia

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1 2
Orientoivat opinnot
       
Orientoivat opinnot 3        
0000
Ydinopinnot
       
Laboratoriotyön prosessi kliinisessä mikrobiologiassa 1
Kliininen bakteriologia 4
Kliininen virologia 4
Infektioimmunologia ja autoimmuunisairauksien tutkiminen 2
Kliininen mykologia ja parasitologia 1
4.04.02.02.0
Kehittämistyö
       
Työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi 3
Kehittämistyön toteutus ja koettelu työelämässä 6
Kehittämistyön arviointi ja julkistaminen 3
4422
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 8844

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opinnot on tarkoitettu bioanalyytikoille ja laboratoriohoitajille tai soveltuvan terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opintoihin osallistuminen edellyttää vähintään vuoden työkokemusta kliiniseltä laboratorioalalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijan tiedollinen työnhallinta syventyy ja laajenee kliinisen mikrobiologian laboratoriotyön alueella. Hän päivittää teoreettista tietämystään mikrobien tutkimisesta kliinisissä näytteissä sekä laajentaa käytännön työssä tarvittavaa menetelmäosaamistaan. Opiskelija toteuttaa työelämälähtöisen kehittämishankkeen, jossa työssä tarvittava tutkimuksellisuus ja itsenäinen tiedonhaku vahvistuu.

Opintojen sisällöt on valittu siten, että ne kohdistuvat työelämässä havaittuihin osaamistarpeisiin ja täydentävät alan perustutkintojen sisältöjä. Orientoiviin opintoihin sisältyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja portfolion laatiminen. Ydinopintojen sisältöinä ovat kliininen bakteriologia, virologia, mykologia, parasitologia ja infektioihin sekä autoimmuunisairauksiin liittyvä immunologia. Mikrobien perimään kohdistuvat laboratoriotutkimusmenetelmät opitaan lähtien perusteista.

Orientoiviin opintoihin (3 op) sisältyy henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja portfolion laatiminen. Ydinopintojen (12 op) sisältöinä ovat laboratoriotyön prosessi kliinisessä mikrobiologiassa 1 op, bakteriologia 4 op, virologia 4 op, infektioihin sekä immunisairauksiin liittyvä immunologia 2 op, mykologia ja parasitologia 1 op. Mikrobien perimään kohdistuvat laboratoriotutkimusmenetelmät opitaan lähtien perusteista. Lisäksi opinnot sisältävät kehittämistyön (12 op) ja valinnaisia opintoja (3 op).

Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu vuorottelevat. Opetusjärjestelyillä mahdollistetaan opiskelu pääsääntöisesti työn ohella