OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Työterveyden edistäminen moniammatillisesti

Työterveyden edistäminen moniammatillisesti

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Orientoivat opinnot
             
Orientoivat opinnot 3
 
     
3303000
Ydinopinnot
             
Tulevaisuussuuntautunut työterveystyö 3
 
 
Moniammatillinen terveystyö 3
 
 
Työterveyden edistäminen 3
 
 
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - laatu, vaikuttavuus ja eettisyys 3
 
 
12666060
Valinnaiset opinnot
()
             
Kehittämistyö
             
Työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi 4
 
 
Kehittämistyön toteutus ja koettelu työelämässä 4
 
 
Kehittämistyön arviointi ja tulosten julkistaminen 4
 
   
 
12484080
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 271314130140

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa muuttuvan työelämän tarpeet sekä vahvuutensa ja kehittymistarpeensa moniammatillisessa työterveystyössä.
Opiskelija laajentaa ja syventää työterveyshuollon asiantuntijuuttaan ja osaa käyttää ajankohtaista työterveystietoa työelämälähtöisissä oppimis- ja kehittämistehtävissä.
Opiskelijalla on valmiudet työskennellä moniammatillisesti työterveyden edistämiseksi ja yhdistää yhteistyökumppaneiden osaamisen osaksi omaa osaamistaan.
Opiskelija toimii erityisasiantuntijana työterveystyössä ja hänellä on valmiudet toimia osallistavassa suunnittelussa.
Opiskelija kykenee innovoimaan ja juurruttamaan uusia toimintamalleja työterveyden edistämiseksi työelämään ja käyttämään tutkimuksellista otetta työnsä kehittämisessä.

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuollon tehtävissä työterveyshuoltolain tarkoittamana ammattihenkilönä tai asiantuntijana (työterveyshoitajat, terveydenhoitajat, työfysioterapeutit, fysioterapeutit, työnäkemisen alueella toimivat optometristit, teknisen tai muun vastaavan koulutuksen suorittaneet).

Opetusministeriön yhteydessä toimiva Korkeakoulujen arviointineuvosto on arvioinut opinnot ja ne on merkitty KKA:n rekisteriin http:// www.kka.fi/ erikoistumisopinnot/hyväksytyt 18.4.2010 asti.