OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Työterveyden edistäminen moniammatillisena toimintana

Työterveyden edistäminen moniammatillisena toimintana

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1 2
Orientoivat opinnot
       
Orientoivat opinnot 3
110.50.5
Ydinopinnot
       
Tulevaisuussuuntautunut työterveystyö 3
Moniammatillinen terveystyö 3
Työterveyden edistäminen 3
Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - laatu, vaikuttavuus ja eettisyys 3
4422
Valinnaiset opinnot
()
       
Kehittämistyö
       
Työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi 4
Kehittämistyön toteutus ja koettelu työelämässä 4
Kehittämistyön arviointi ja tulosten julkistaminen 4
4.04.02.02.0
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 994.54.5

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Lähtökohtana opinnoissa ovat työelämän muutokset ja haasteet sekä omien vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistaminen työterveyden edistämisessä. Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuollon tehtävissä Valtioneuvoston asetuksen (No:1484/2001) tarkoittamana ammattihenkilönä tai asiantuntijana. Korkeakoulujen arviointineuvosto on hyväksynyt nämä erikoistumisopinnot korkeakoulujen erikoistumisopintolautakunnan rekisteriin.

Koulutuksen laajuus on 30 op ja kesto 0,5 vuotta. Opetus tapahtuu Metropolian Vanha Viertotien toimipisteessä.

Tavoitteet
Opinnoissa keskitytään työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan kehittämiseen ja tutkimuksellisen lähestymistavan soveltamiseen työn kehittämisessä. Opinnoissa laajennetaan ja syvennetään työterveysalueen asiantuntijuutta työelämälähtöisissä oppimis- ja kehittämistehtävissä.

Työntekijään, työyhteisöön ja työympäristöön liittyvissä kehittämistöissä on tavoitteena uusien näkemysten ja toimintamallien tuottaminen työterveyskäytäntöön.

Opintojen rakenne ja toteutustapa
Opinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

* Orientoivat opinnot 3 op.
* Ydinopinnot 12 op, jotka sisältävät opintojaksot:
Tulevaisuussuuntautunut työterveystyö 3 op, Moniammatillinen työterveystyö 3 op, Työterveyden edistäminen 3 op, Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - Laatu, vaikuttavuus, eettisyys 3 op.
* Työterveyden asiantuntija työnsä tutkijana ja kehittäjänä ; Kehittämistyö 12 op.
* Työterveyden erityiskysymykset /Työelämäyhteistyö; Valinnaiset opinnot (3 op)

Opintojaksoihin kuuluvat arvioitavat tehtävät liitetään kehittämistehtävän kontekstiin. Näin syvennetään ja laajennetaan kehittämistehtävän teoreettista perustaa.

Opinnot toteutetaan työn ohella (päivä-, iltaopetus) monimuoto-opiskeluna (lähi-, etä-, verkko-opiskelu)