OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Johtamisen erikoistumisopinnot

Johtamisen erikoistumisopinnot

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1 2
Strateginen suunnittelu ja johtaminen
()
       
Strateginen suunnittelu ja johtaminen 6
2211
Operatiivinen johtaminen
       
Strategian toimeenpanojärjestelmä 2
Muutosprojekti ja projektijohtaminen 3
Tuotesuunnittelu ja tuotekehitys 2
Laadun valvonta ja kehittäminen 2
Suorituskyvyn mittaus 2
Työn arviointi ja palkkausjärjestelmät 2
Työ- ja esimiesjuridiikka 2
4.74.72.32.4
Ihmisten johtaminen
       
Arvot, yrityskulttuuri ja esimiesvalmiudet 2
Osaamisen johtaminen 2
Suorituksen johtaminen 2
221.01.0
Johtamisen tietotekniset välineet
       
Johtamisen tietotekniset välineet 5
1.71.70.80.8
Projektityö
       
Projektityö 5
1.71.70.80.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 12.112.15.96

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kyky ymmärtää liiketoimintaympäristön muutokset kilpailukyvyn ajureina ja taito käyttää strategisen suunnittelun prosessia, työkaluja ja arviointimenetelmiä. Tavoitteena on myös operatiivisen johtamisen tekniikka sen keskeisillä osaamisalueilla. Kolmas keskeinen oppimistavoite on suorituksen johtamisen ja esimiestyöskentelyn menetelmät ja harjaantuminen niiden soveltamiseen.

Opintojen aikana kasvaa myös opiskelijan taito käyttää johtamisen tietoteknisiä välineitä organisaation ohjauksessa. Opintojen päätyttyä opiskelija osaa tehdä asianmukaisiin analyyseihin perustuvan strategisen suunnitelman liiketoiminnan kehittämisestä, laatia sen käytäntöön viemiseksi realistisen toimeenpano-ohjelman ja vaiheistaa sen yrityksen resursseja vastaavasti. Hän osaa myös käyttää keskeisiä suorituksen johtamisen ja muutosjohtamisen menetelmiä sekä ajankohtaista teknologiaa muutosprosessin toteuttamisessa.

Johtamisen erikoistumisopinnot ovat osa modulaarisia YAMK-tason erikoistumisopintoja, jotka toimivat ylemmän amk-tutkinnon syventävinä opintojaksoina ja mahdollistavat laadullisesti ja taloudellisesti niiden toteuttamisen räätälöityinä, HOPSailtuina ja hyvin työelämälähtöisinä tutkintoina. Vuoden 2009 toteutuksessa opintojen sisältöä on mm. tästä syystä laajennettu kolmella opintojaksolla ja monipuolistettu erityisesti operatiivisen ja ihmisten johtamisen osa-alueita. Samalla opintojaksoihin on voitu tuoda valinnaisuutta, jota niissä aiemmin ei ole ollut.

OPSin kehittämisessä erikostumisopintojen ja YAMK-opiskelijoiden työpaikkayritykset toimivat neuvottelukunnan ohella ensisijaisina työelämänpalautteen lähteinä.