OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Tietohallintojohtamisen erikoistumisopinnot

Tietohallintojohtamisen erikoistumisopinnot

Kevät 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Syventävät yhteiset opinnot
             
Liiketoiminta ja ICT-tarpeet 4
 
   
 
ICT-avainteknologiat, arkkitehtuurit ja rakenteet 4
 
   
 
Yrityksen ICT-strategia ja prosessit 4
 
   
 
ICT-hankinnat, isännöinti ja ylläpito 4
 
   
 
ICT- ja tietohallinnon johtaminen ja hallinnointi 4              
1601600160
Syventävät valinnaiset opinnot
()
             
Johtamisen tietotekniset välineet 5              
Tietotekniikka taloushallinnon kehittämisessä 5
 
   
 
Technology for Digital Business 5              
Projektityö 5
 
   
 
7.507.5007.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 23.5023.50023.50

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuva täydennyskoulutusohjelma, joka syventää ammatillista osaamista.

Vastuuhenkilö:
Koulutuspäällikkö Erja Pihkala-Bäckström
Liiketoimintaosaamisen klusteri
Leiritie 1, 01600 Vantaa
puh. 020 783 5551

Tavoitteet: Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle kyky ymmärtää tietohallinnon merkitys liiketoiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on lisäksi opettaa tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan tietohallinnon suunnittelua, ylläpitoa ja kehittämistä niin että sen hankinta, rakenne, rahoitus ja hallinnointi muodostavat hyvän kokonaisuuden ja vastaavat toimialan laadun, hyvän hallinnoinnin ja turvallisuuden standardeja. Tavoitteena on myös yksikkötason johtamisen ja esimiestyöskentelyn oppiminen. Opintojen päätyttyä opiskelija osaa analysoida, hallinnoida, johtaa ja valvoa yrityksen tietohallintoyksikön toimintaa sekä kehittää sitä.
Toteutus: Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti osa-aikaisina työn ohessa yhden vuoden aikana. Soveltamisharjoitukset ja koko opintojen ajan toteutettu työelämälähtöinen projektityö
tehdään omia työtehtäviä hyödyntäen. Opettajina on pääasiassa yrityselämässä tai alan liitoissa aktiivisesti toimivia asiantuntijoita. Opetusmateriaaleihin kuuluu alan keskeisten oppikirjojen lisäksi laatukäsikirjoja ja alan normistoa. Henkilökohtaistettu opintosuunnitelma ja aikaisemmin opitun huomioiminen toteutuu, kun kaksi opintojaksoa voidaan valita 120 opintopisteen tarjonnasta.