OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Digitaalisten sisältöjen ja ohjelmistoliiketoiminnan erikoistumisopinnot

Digitaalisten sisältöjen ja ohjelmistoliiketoiminnan erikoistumisopinnot

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Syventävät opinnot
()
             
Technology for Digital Business 5
 
     
Toimialatuntemus ja liiketoimintamallit 5
 
     
Innovation Management 5
 
     
Strategia ja elinkaarenhallinta 5
 
   
 
Sisällön hallinta 5
 
   
 
Palveluiden markkinointi 5
 
   
 
Marketing of High Technology Products and Innovatioins 5
 
   
 
Projektityö 5
 
 
4017.522.517.5022.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 4017.522.517.5022.50

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ohjelmistoliiketoiminnan ja digitaalisten sisältöjen erikoistumisopinnot ovat toimialaosaamista syventävää koulutusta.

Tavoite: Oppimistavoitteena on riittävät perustiedot digitaalitekniikkaan perustuvasta liiketoiminnasta, erityisesti ohjelmistoliiketoiminnasta. Opinnoissa tutustutaan syvällisesti toimialaan, tässä liiketoiminnassa sovellettaviin strategioihin ja erityisiin liiketoimintamalleihin sekä alan erityislainsäädäntöön, lisätään opiskelijan ymmärrystä digitaaliseen sisältöön perustuvien innovaatioiden suunnitteluprosessista, sisältöjen ja digitaalisten palveluiden markkinoinnista sekä kuluttajakokemukseen ja käyttäjärajapintaan liittyvästä markkinatutkimuksesta. Vaihtoehtoisena osa-alueena on korkeateknologiatuotteiden ja innovaatioiden markkinointi.

Toteutus: Koulutus on tarkoitettu ohjelmistoalalla ja digitaalisten sisältöjen tuotannon aloilla toimiville insinööreille ja tradenomeille. Opinnot on tarkoitettu suoritettaviksi työssäkäynnin ohella osa-aikaisina opintoina ja ne toteutetaan iltaopetuksena yhden vuoden aikana. Työelämälähtöinen projektityö kulkee prosessina läpi koko koulutuksen.
Vaihtoehtoinen moduli mahdollistaa aikaisemmin opitun huomioimisen.