OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Johdon laskentatoimen erikoistumisopinnot

Johdon laskentatoimen erikoistumisopinnot

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Yhteiset syventävät pakolliset opinnot
             
Corporate Goverance, sisäinen valvonta ja IFRS 5
 
     
Muuttuva kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi 5
 
     
Sisäinen laskenta ja budjetointi 5
 
   
 
Tietotekniikka taloushallinnon kehittämisessä 5
 
   
 
201010100100
Valinnaiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
             
Tilintarkastus ja ISA 5
 
     
Investoinnit ja rahoitus 5
 
   
 
Projektityö 5
 
 
157.57.57.507.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3517.517.517.5017.50

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuva täydennyskoulutusohjelma, joka syventää ammatillista osaamista.

Vastuuhenkilö:
Erja Pihkala-Bäckström
Liiketoimintaosaamisen klusteri
puh. 020 873 5551 Leiritie 1
01600 Vantaa

Tavoite: ajankohtaista ja syventävää tietoa taloushallinnosta ja laskentatoimesta sekä mahdollisuus pätevöityä tilintarkastajaksi. Lisätavoitteina on kokonaisvaltainen kuva liikkeenjohdon laskentatoimesta yrityksen toiminnan ohjaamisvälineenä, syventävää tietoa rahoituksesta sekä osaamista yrityksen laskentaan liittyvän tietohallinnan toteuttamisessa. Opintojen päätyttyä opiskelija osaa tehdä controllerilta edellytettyjä työtehtäviä.

Rakenne: Opintoina tarjotaan seitsemän modulia, joista opiskelija valitsee kuusi oman aikaisemman osaamisensa ohjaamana.

Toteutus: Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti alan tradenomeille. Opintosuunnitelma on tarkoitettu suoritettaviksi työssäkäynnin ohella ja ne toteutetaan osa-aikaisena iltaopetuksena yhden vuoden aikana. Työelämälähtöinen projektityö kulkee prosessina läpi koko koulutuksen.