OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Musiikkivienti

Musiikkivienti

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1 2
Musiikkiviennin kotimainen verkosto ja toimijat 3
Kansainvälistyminen 3
Musiikkiviennin kansainvälinen verkosto ja toimijat 4
Markkinointi, tiedotus ja promootiotoiminta 4
Kansainvälisen liiketoiminnan ansaintalogiikka ja rahoitus 3
Liiketoimintasuunnitelma 3
Kansainvälistymissuunnitelma ja musiikkiviennin liiketoimintasuunnitelma 10
10.010.05.04.9
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 10.010.05.04.9

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Kulttuurituotannon erikoistumisopinnot

Opinnot on tarkoitettu musiikin vientitoimintaa harjoittaville tai suunnitteleville toimijoille musiikin tyylilajista riippumatta. Koulutuksen laajuus on 30 op ja kesto yksi vuosi. Opetus järjestetään Metropolian Hämeentien toimipisteessä, Helsingissä.

Tavoitteet
Opintojen aikana perehdytään musiikkialan vientiliiketoimintaan: kansainvälistymiseen, markkinointiin, tiedotukseen, ansaintalogiikkaan ja promootiotoimintaan sekä musiikkiviennin verkostoihin ja tukitoimiin.

Opintojen rakenne ja toteutustapa
Opinnot sisältävät luentoja ja harjoituksia. Opintojen puitteissa laaditaan kullekin osallistujalle - yritykselle tai organisaatiolle - kansainvälistymissuunnitelma ja musiikkiviennin liiketoimintasuunnitelma.

Kouluttajina toimivat Metropolian omien opettajien lisäksi mm. opetusministeriön, Finpron, Sitran, Tekesin, TE-keskuksen, Musexin, ÄKT:n ja Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksen asiantuntijat. Kurssi toteutetaan yhteistyössä opetusministeriön kulttuurivientiyksikön kanssa.