OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Musiikin erikoistumisopinnot

Musiikin erikoistumisopinnot

Kevät 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1K 1S 1 2 3 4
Syventävät solistiset opinnot
             
Valinnaiset opinnot
()
             
Solistiset opinnot 18
 
   
 
Työskentely säestäjän kanssa 3
 
   
 
Teemakonsertti 6
 
   
 
2702700270
Vapaan säestyksen opinnot
             
Vapaan säestyksen syventävät opinnot 17
 
   
 
Teemakonsertti 6
 
   
 
Vapaan säestyksen opetusharjoittelu ja ainedidaktiikka 7
 
   
 
3003000300
Vanhan musiikin opinnot
             
Periodisoittimen opinnot 24
 
   
 
2402400240
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 8108100810

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Elinikäinen oppiminen on välttämätöntä erityisesti musiikkialalla, jossa ammatti vaatii jatkuvaa työtä oman muusikkouden, opettajuuden ja taiteellisen kehityksen vaalimiseksi. Musiikin ammatilliset erikoistumisopinnot tarjoavat väylän kehittää osaamistaan. Erikoistumisopinnot jakaantuvat erilaisten syventymiskohteiden kautta 30 opintopisteen laajuisiin täydennyskoulutusohjelmiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden profiloitua oman ammattityön kannalta keskeisimpiin haasteisiin. Kaikki ohjelmat on tarkoitettu alan ammattilaisille.

Tulevana lukuvuotena ei tarjota Kuoronjohdon erikoistumisopinnot ja Johtamisen haasteet musiikkioppilaitoksessa kokonaisuuksia.