OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Teatteri- ja mediakasvatuksen erikoistumisopinnot

Teatteri- ja mediakasvatuksen erikoistumisopinnot

2012

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Teatterilähtöiset menetelmät ja draamakasvatus
             
Tarinoiden toiminnallinen prosessointi 5
Yhteisöllinen, yhteiskunnallinen ja osallistava draama 5
Ajankohtaisteatteri ja toiminnallinen dramaturgia 5
157.57.53.83.83.83.8
Mediatyökalujen käyttö
             
Yhteisöllinen käsikirjoittaminen 5
Elokuva kasvatuksessa 5
10552.52.52.52.5
Yhteiskunnalliset ilmiöt
             
Yhteiskunnalliset ilmiöt 5
52.52.51.31.31.31.3
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3015157.67.67.67.6

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen tavoitteena on rakentaa siltaa draama- ja mediakasvatuksen välille ja tutkia millä tavoin draama voisi merkityksellisesti ja eheyttävästi toimia sirpaleisessa ja monitahoisessa mediayhteiskunnassa. Opinnoissa käsitellään draaman keinoin mediasisältöjä ja tutustutaan käytännössä joihinkin median prosessoiviin työkaluihin. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat teatteri- ja medialähtöiset menetelmät, joilla on mahdollista eri oppimisympäristöissä hahmottaa henkilökohtaisia, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tarinoita.

Koulutus toteutuu sekä asiantuntijaluennoin että toiminnallisesti, taide- ja medialähtöiset työvälineet hyödyntävät toisiaan monialaisessa oppimisstrategiassa mm. tarinateatterin keinoin ja yhteisöllisen käsikirjoittamisen mediasovelluksina. Henkilökohtaisten tarinoiden digityöstäminen laajenee foorumiteatterin keinoin yhteisölliseksi vuoropuheluksi. Osallistava draama kohtaa voimaannuttavan elokuvan ja ajankohtaiset mediasisällöt saavat draaman kielellä elämyksellisen ulottuvuuden, klassiset tarinat kohtaavat aikalaisvastineensa ja fakta fiktion.

Taustoittavia luentoja ja muuta oppimateriaalia tarjotaan mm. kasvatuksesta mediayhteiskunnassa, sosiaalisesta mediasta kasvuympäristönä, draamakasvatuksen ajankohtaisista haasteista, narratiivisesta ajattelusta, dokumentin ja fiktion vuorovaikutuksesta taiteessa ja mediassa, medialukutaidosta ja osallistavista yhteiskunnallisista draamahankkeista.

Koulutus antaa valmiuksia käyttää soveltavan draaman työtapoja median pienimuotoisten sisältöjen tuottamiseen ja ennen kaikkea median sisältöjen tarkasteluun eri näkökulmista. Opintojen jälkeen opiskelija kykenee käyttämään joitakin draaman ja median työtapoja omassa työssään.