OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Ohjaajuus ryhmässä: Tarinateatteri

Ohjaajuus ryhmässä: Tarinateatteri

2012

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2
Ohjaajuus ryhmässä: tarinateatteri
       
Ryhmän rakenteet ja ohjaajan roolin merkitys ryhmän työskentelyssä 15
Tarinateatterin ja psykodraaman keskeiset käsitteet ja tekniikat 15
20201010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20201010

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kolmenkymmenen opintopisteen laajuisten erikoistumisopintojen tavoitteena on kehittää osallistujien valmiuksia ohjata ryhmää. Opinnot soveltuvat monialaisesti erilaisten ryhmien kanssa toimiville ammattilaisille, esimerkiksi taiteelliseen, pedagogiseen, kasvatukselliseen, sosiaaliseen tai hoidolliseen työhön liittyen. Ryhmän ohjaamiseen liittyviä kysymyksiä tutkitaan toiminnallisin menetelmin ja erityisesti tarinateatterin työtapoja hyödyntäen.

Opiskelija tutustuu erilaisten ryhmien toimintaan ja rakenteisiin sekä niissä esiintyviin ilmiöihin ja ohjaajan mahdollisuuksiin tietoisesti vaikuttaa niihin. Opintojen tavoitteena on löytää opiskelijan vahvuudet ja kehityskohteet ryhmänohjaajana sekä kehittää omaa ryhmänohjaajuutta. Opetuksessa perehdytään tarinateatterityömenetelmän ja psykodraaman peruskäsitteistöön ja niiden sovellutuksiin eri rooleissa toimien. Opetus sisältää teemaluentoja, toiminnallista opetusta sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä.

Opinnot eivät pätevöitä tarinateatteriohjaajaksi, vaan ne tarjoavat uusia keinoja ymmärtää omaa toimintaa ryhmänohjaajana ja ryhmän toimintaa, ja näin syventää omaa ammattiosaamista.

Erikoistumisopintojen vastuuopettajana toimii Päivi Ketonen, joka on suomalaisen tarinateatterin uranuurtaja. Ketonen on tuonut tarinateatterityömuodon Suomeen Yhdysvalloista ja opettaa nyt työmuotoa Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Ketonen toimii myös tarinateatterialan yrittäjänä sekä vaikuttajana kansainvälisessä tarinateatterimaailmassa.

Opetus tapahtuu Metropolia Ammattikorkeakoulussa sekä lähi-, että etäopetusjaksoina kevään 2009 aikana. Lähiopetusjaksoja on 1-2 kertaa kuukaudessa ja ne sijoittuvat viikonloppuihin. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa ja yksilöllisesti linkittää opintoihin liittyviä harjoitteita omaan työhön.

Erikoistumisopintojen lähiopetusjaksot
9-11.1. Ryhmädynamiikan perusteet
16-17.1. Ryhmänohjaajan identiteetti ja roolit
6.-8.2. Ryhmäprosessi
27-29.3. Osallistuminen Morenopäiville 27.-29.3.
24.-26.4. Tarinateatteri ja narratiivisuus yhteisöllisyyden rakentajina
8.-10.5. Työnohjaus omien ryhmien ohjaamiseen
5-7.6. Ryhmän päättäminen, lopputyöt ja vertaisryhmien opetustapahtumat


Yhteystiedot
koulutusohjelmavastaava Siri Kolu
puh. 040 401 3466

koulutussuunnittelija Elina Ala-Nikkola
puh. 050-401 3456

Erikoistumisopintojen vastaava opettaja Päivi Ketonen
puh. 040 334 0615

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi