OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Erikoistumisopinnot > Vaatetusalan ostotoiminta ja valikoimasuunnittelu

Vaatetusalan ostotoiminta ja valikoimasuunnittelu

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1 2
Oppimisprosessia tukevat opinnot
       
Oppimisprosessia tukevat opinnot 3        
0000
Ydinopinnot
       
Budjetointi ja hinnoittelu 3
Valikoimasuunnittelu 3
Tilaus- ja toimitusketjun hallinta 3
Tuotannon ulkoistaminen ja tullikäytännöt 3
Tuotannon hallinta ja laadunohjaus 3
552.52.5
Valinnaiset opinnot
       
Valinnaiset opinnot 3
110.50.5
Kehittämisopinnot
       
Työelämän kehittämistarpeiden tunnistaminen ja analysointi 3
Kehittämistyön toteutus ja koettelu työelämässä 3
Kehittämistyön arviointi ja tulosten julkistaminen 3
331.51.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 994.54.5

Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti omia ohjaustaitojaan ja vahvistuu ohjausajattelussaan. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija syventää ja laajentaa aikaisemmissa opinnoissa ja työelämässä saamiaan ohjausvalmiuksiaan sekä omaksuu dialogisen työskentelyn osaksi omaa työskentelytapaansa. Opintojen aikana opiskelija verkottuu ja oppii hyödyntämään yhteistyöverkkoja monipuolisesti myös opintojen jälkeen.