OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma > Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Rakennusalan työnjohto, LVI-tekniikka (Espoo)

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perusopinnot
                                                 
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Rakennusmestarin suomi 3
       
               
                   
Kokous- ja työnjohtoviestintä 3  
       
               
                 
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Rakennusmestarin englanti 3  
         
                 
             
Työelämän ruotsi 3  
       
               
             
Funktiot 3
     
           
                       
Tilasto- ja talousmatematiikka 3
       
             
                   
Rakennusfysiikka ja kemia 3
     
           
                   
Tietotekniikka 6
     
           
                       
Algebra ja geometria 3
       
             
                     
Virtaukset ja lämpöoppi 3
       
               
                   
27120013147.54.5000675.58.54.534.50000000
Ammattiopinnot
                                                 
LVI-tekniikka
                                                 
LVI-tekniikan perusteet 3
     
           
                         
LVI-mittaustekniikka 3
       
             
                     
Vesitekniikka 1 3
     
             
                       
Vesitekniikka 2 3  
       
               
                 
Lämmitystekniikka 3
       
               
                   
Ilmastointitekniikka 3
       
               
                   
Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät 6  
       
               
               
LVI-tuotetieto ja asennustekniikka 3
     
             
                       
Rakennusten sähkö- ja tietojärjestelmät 3  
       
               
                 
Talonrakenteet ja rakennusmateriaalit 4
     
           
                     
Johdantoprojekti 6
       
             
                   
Työmaatehtävät ja kustannusten hallinta
                                                 
Työmaatekniikan perusteet 6    
         
                   
       
Hankintatoimi ja logistiikka 4  
         
                 
             
Valvonta, vastaanotto ja luovutus 6    
         
                   
       
Kustannuslaskenta 3    
           
                     
     
Työpaikkaopinnot 10    
         
                 
     
Esimiestoiminta ja asiakaspalvelu työmaalla
                                                 
Työturvallisuuden toteutus 3      
           
                       
 
Vuorovaikutusosaaminen 3  
         
                 
             
Työnjohto ja työlainsäädäntö 3  
         
                 
             
Työnsuunnittelu ja laadunohjaus 4    
           
                     
     
Työpaikkaopinnot, esimiestoiminta 10      
           
                       
Sopimukset ja määräykset
                                                 
Rakennuslainsäädäntö 3  
       
                 
               
Konsultti- ja urakkasopimukset 3  
       
                 
               
Työehtosopimukset 3  
       
               
                 
Syventävät opinnot
                                                 
Korjausrakentaminen 6    
         
                   
       
Työmaaprojekti 4    
           
                     
     
Innovaatioprojekti
                                                 
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
283149.0131117211034.714.313388912910017.317.314.3085
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
LVI-järjestelmät ja asennustekniikka 3
     
           
                         
Vapaasti valittavia opintoja 7
   
 
       
       
               
6.53.5006.503.500006.500003.500000000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyö 10      
           
                       
000100000001000000000000055
Harjoittelu
                                                 
Työharjoittelu 1 15  
         
                   
           
Työharjoittelu 2 15    
           
                       
   
0151500001501500000000150001500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 61.561.5642330.5313229.534.729.32315.51513.517.516.515.514.51517.317.314.3151310

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelma 2013 on tehty yhteistyössä 2012 toimikautensa aloittaneen talotekniikan neuvottelukunnan kanssa. Opetussuunnitelmaa on käsitelty kokouksissa 2012. Suurimpana muutoksena aikaisempaan on opintojaksojen ajoituksen muuttaminen paremmin toisiinsa sopiviksi.
Maankäyttö- ja rakennuslaki on muuttumassa 2013 kuluessa.Ympäristöministeriön tavoitteena on uudistaa myös rakentamismääräyskokoelma A2 vuoden 2013 kuluessa. Uudistustyön tuloksena talotekniikan suunnittelijoiden koulutukselliset pätevyysvaatimukset tulevat muuttumaan.Uusien määräysten vaatimat muutokset opetussuunnitelmaan tehdään, kun uudet vaatimukset koulutukselle ovat tiedossa.
Työelämäyhteistyötä tehdään parhaillaan uuden koulutusrakenteen vaatimuksia vastaavan opetussuunnitelman 2014 kompetenssien kartoittamiseksi. Työssä on mukana talotekniikan neuvottelukunnan lisäksi tarkoitusta varten koottu tulevaisuustyöryhmä, jossa on mukana alan keskeisiä vaikuttajia.Kompetenssien kartoitusvaihe on suunniteltu saatavan valmiiksi kevätlukukauden 2013 kuluessa. Neuvottelukunnan ja muiden sidosryhmien asiantuntemusta tullaan hyödyntämään kiinteänä osana opetussuunnitelman laatimisprosessissa jatkossa.

Lisätiedot

Osaamistavoitteet