OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, Tietoliikennetekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, Tietoliikennetekniikka

Syksy 2006

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Kieliopinnot
                                                       
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Fysiikka
                                                       
Mekaniikan perusteet 3
     
             
                           
Sähköstatiikka ja termofysiikka 3
       
               
                       
Magnetismi ja sähkömagneettinen induktio 3  
       
                 
                   
Värähtely ja aaltoliike 3  
         
                   
               
Matematiikka
                                                       
Funktiot, vektorit ja matriisit 6
     
             
                           
Kompleksiluvut, raja-arvot ja derivaatta 6
       
               
                       
Integraalilaskenta sovelluksineen 3  
       
                 
                   
Tietotekniikka
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                       
Sovellusohjelmat 3
       
               
                       
C-ohjelmointi 3  
       
               
               
30210013.516.512900006.86.88.38.3664.54.500000000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                       
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 4
     
             
                           
Sähköturvallisuus ja mittaustekniikka 3
       
               
                       
Piirianalyysi 6  
       
                 
                   
Elektroniikka 5  
         
                   
               
Puolijohdefysiikka 3  
         
                   
               
Sovellettu elektroniikka 4    
         
                     
           
Digitaali- ja tietokonetekniikka
                                                       
Digitaalitekniikan perusteet A 3
     
             
                           
Digitaalitekniikan perusteet B 3
       
               
                       
Tietokonetekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Tietokonejärjestelmät 3  
       
                 
           
Olio-ohjelmointi (C++) 4    
         
                     
           
Ohjelmistoprojekti 3    
           
                       
       
Digitaalinen signaalinkäsittely 1 3    
       
                 
   
Tietoliikennetekniikka
                                                       
Dataverkot 1 (CCNA 1) 3
       
               
                       
Dataverkot 2 (CCNA 2) 3  
       
                 
                   
Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset 3  
         
                   
               
Johtotransmissio 4    
         
                     
           
Tietoliikenneteoria 4    
         
                     
           
Tietoliikenneverkot 4    
         
                     
           
Todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus 3  
       
                 
           
Tietoliikenneverkkojen työt 3    
           
                       
       
Radiojärjestelmät 4    
           
                       
       
Modulaatiotekniikat ja WLAN 3    
           
                       
       
Digitaalinen siirtotekniikka 4      
           
                       
Mobiili tietoliikenne 5      
           
                       
Mobiilin tietoliikenteen työt 3      
             
                           
Tietoliikennetekniikan projektityö 3      
           
                       
IP-järjestelmät
                                                       
Dataverkot 3 (CCNA 3) 3  
       
 
               
     
       
Dataverkot 4 (CCNA 4) 3  
 
     
   
               
       
   
IP-multimediajärjestelmät 3      
           
                       
Verkkotietoturva 6      
           
                       
Siirtojärjestelmät
                                                       
Tiedonvälitystekniikka ja yhteyskäytännöt 3    
           
                       
       
Laajakaistaverkot 3    
         
                     
   
Optiset verkot 3      
           
                         
   
IP-multimediajärjestelmät 3      
           
                       
Siirtojärjestelmien erikoiskurssi 3      
             
                           
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset
                                                       
Tietoliikenneohjelmistot 3    
           
                       
       
Kryptografian ja tietoturvan perusteet 3  
 
   
   
         
       
   
Verkonhallinta 3      
           
                       
IP-multimediajärjestelmät 3      
           
                       
Tietoliikenneohjelmistojen erikoiskurssi 3      
             
                           
Langaton multimediatekniikka
                                                       
Multimediateknologia 3    
           
                       
       
Langattomien verkkojen multimediajärjestelmät 3      
           
                         
   
Mobiilisovellusohjelmointi 3      
           
                         
   
Broadcasting -järjestelmät 3      
             
                           
Multimediatekniikan erikoiskurssi 3      
             
                           
Radiotekniikka
                                                       
Sähkömagneettinen kenttäteoria 4    
           
                       
       
Radio- ja mikroaaltotekniikka 5      
           
                         
   
Radiotekniikan erikoiskurssi 3      
             
                           
RF-piirisuunnittelu 3      
           
                         
   
Ammatillinen viestintä
                                                       
Communication Skills in ICT 4    
         
                   
       
Tutkimus- ja ryhmäviestintä 3    
         
                   
       
Yritystoiminta
                                                       
Yritystalous 3  
         
                   
               
Taloushallinto 3    
         
                   
       
Yritysjohtaminen ja markkinointi 4    
         
                     
   
164578.710379162934.344.359443.53.54.54.58814.514.517.217.222.222.229.529.52222
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Reaalifunktiot, vektorit ja matriisit (SEFI) 9
     
             
                           
Analyysi ja differentiaaliyhtälöt (SEFI) 9
       
               
                       
Sarjat ja todennäköisyyslaskenta (SEFI) 6  
       
                 
                   
Fourier-analyysi, L- ja Z-muunnokset (SEFI) 6  
         
                   
               
Ruotsin kertauskurssi 3
       
               
                       
Ruotsin valmennuskurssi 3  
       
                 
                   
Työelämän englanti 1 4
     
             
                           
Työelämän englanti 2 4
       
               
                       
29120013166600006.56.588333300000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu
()