OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, Tietoliikennetekniikka, ITCom
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, Tietoliikennetekniikka, ITCom

Syksy 2005

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Kieliopinnot
                                                       
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Fysiikka
                                                       
Mekaniikan perusteet 3
     
             
                           
Sähköstatiikka ja termofysiikka 3
       
               
                       
Magnetismi ja sähkömagneettinen induktio 3  
       
                 
                   
Värähtely ja aaltoliike 3  
         
                   
               
Matematiikka
                                                       
Funktiot, vektorit ja matriisit 6
     
             
                           
Kompleksiluvut, raja-arvot ja derivaatta 6
       
               
                       
Integraalilaskenta sovelluksineen 3  
       
                 
                   
Tietotekniikka
                                                       
Sovellusohjelmat 3
       
               
                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                       
C-ohjelmointi 3  
       
               
               
30210013.516.512900006.86.88.38.3664.54.500000000
Ammattiopinnot
                                                       
Sähkötekniikka ja elektroniikka
                                                       
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 4
     
             
                           
Sähköturvallisuus ja mittaustekniikka 3
       
               
                       
Piirianalyysi 6  
       
                 
                   
Elektroniikka 5  
         
                   
               
Puolijohdefysiikka 3  
         
                   
               
Applied Electronics (e) 4    
         
                     
           
Digitaali- ja tietokonetekniikka
                                                       
Digitaalitekniikan perusteet A 3
     
             
                           
Digitaalitekniikan perusteet B 3
       
               
                       
Tietokonetekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Computer Systems (e) 3    
         
                     
           
Object-Oriented Programming, C++ (e) 4    
         
                     
           
Software Project (e) 3    
           
                       
       
Digital Signal Processing 1 (e) 3      
           
                         
   
Telecommunications
                                                       
Communications Networks 1 (CCNA 1) (e) 3
       
               
                       
Communications Networks 2 (CCNA 2) (e) 3  
       
                 
                   
Fourier'n sarja ja integraalimuunnokset 3  
         
                   
               
Probability and Reliability Theory (e) 3    
         
                     
           
Telecommunication Networks (e) 4    
         
                     
           
Telecommunications Theory (e) 4    
         
                     
           
Transmission Line Theory (e) 4    
         
                     
           
Modulation Techniques and WLAN (e) 3    
           
                       
       
Radio Frequency Systems (e) 4    
           
                       
       
Telecommunications Workshop (e) 3    
           
                       
       
Digital Transmission Engineering (e) 4      
           
                       
Mobile Communication Systems (e) 5      
           
                         
   
Mobile Communications Workshop (e) 3      
             
                           
Telecommunications Project Work (e) 3      
           
                       
Ammatillinen viestintä
                                                       
Communication Skills in ICT 4    
         
                   
       
Research and Group Communication Skills (e) 3    
         
                   
       
Communications
                                                       
Optical Transmission Systems (e) 3    
           
                       
       
Broadband Networks (e) 3      
           
                         
   
IP Multimedia Systems (e) 3      
             
                           
Special Course on Communications (e) 3      
             
                           
Information Technology
                                                       
Multimedia Technology (e) 3    
           
                       
       
Mobile Application Development (e) 3      
           
                         
   
Web Programming, PHP (e) 3      
           
                         
   
Special Course on ICT (e) 3      
             
                           
Optional Courses
                                                       
Broadcasting Systems (e) 3      
           
                       
Principles of Cryptography and Security (e) 3      
           
                         
   
Software Modeling, UML (e) 3      
           
                         
   
Digital Signal Processing 2 (e) 3      
             
                           
Multimedia Algorithms (e) 3      
             
                           
Network Management (e) 3      
             
                           
Signal Processors (e) 3      
             
                           
Wireless Multimedia Software Technologies (e) 3      
             
                           
Business Studies
                                                       
Yritystalous 3  
         
                   
               
Financial Accounting (e) 3    
         
                     
           
Marketing and Leadership (e) 4    
           
                       
       
162756.75979131431.325.327.531.53.53.54.54.56.56.57715.715.712.712.713.813.815.815.8
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Reaalifunktiot, vektorit ja matriisit (SEFI) 9
     
             
                           
Analyysi ja differentiaaliyhtälöt (SEFI) 9
       
               
                       
Sarjat ja todennäköisyyslaskenta (SEFI) 6  
       
                 
                   
Fourier-analyysi, L- ja Z-muunnokset (SEFI) 6  
         
                   
               
Ruotsin kertauskurssi 3
       
               
                       
Ruotsin valmennuskurssi 3  
       
                 
                   
Työelämän englanti 1 4
     
             
                           
Työelämän englanti 2 4
       
               
                       
29120013166600006.56.588333300000000
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu
()
                                                       
Matematiikan työpaja 5
     
           
                       
Fysiikan laboratorioharjoittelu 1 1
       
               
                       
Fysiikan laboratorioharjoittelu 2 1  
       
                 
                   
Kemian laboratorioharjoittelu 1  
         
                   
               
Työharjoittelu 1 5
       
                 
                       
Työharjoittelu 2 5  
         
                     
               
Työharjoittelu 3 5  
         
                     
               
Työharjoittelu 4 12    
           
                         
       
11121202.58.5111012001.31.21.86.70.50.50.510.5000120000
Opinnäytetyö