OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka (Helsinki), Sulautettu tietotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikka (Helsinki), Sulautettu tietotekniikka

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                           
Matematiikka
(Valitaan opintoja 24op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
     
               
                           
Vektorit ja matriisit 3
       
               
                         
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
               
                           
Todennäköisyys 3    
         
                       
           
Integraalimuunnokset 3  
         
                     
               
Digitaalisen signaalinkäsittelyn matematiikka 3  
         
                   
                 
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
       
               
                         
Magnetismi 3
       
                 
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
       
                 
                     
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 12op)
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
         
                     
           
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
           
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3
     
           
                       
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3    
         
                     
           
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                       
       
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
           
                         
   
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                           
362415322.513.51212123306.815.86.86.893664.57.51.51.51.51.500
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 105op)
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45op)
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
       
               
                       
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                       
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                   
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
       
               
                         
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
               
Unix/linux-jatkokurssi 3  
       
                 
                   
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3
     
             
                           
Ohjelmoinnin jatko (C) 3
       
               
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3
       
               
                       
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                   
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA1) 4
       
               
                       
Reititinverkot (CCNA2) 4  
       
                 
                   
Mikroprosessorit 3  
       
                   
                   
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3  
       
                 
                   
Sulautetun tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Piirianalyysi 3  
         
                   
               
Kansainvälinen projektiviestintä 3    
           
                       
       
Elektroniikan sovellukset 3  
         
                   
               
Sulautettujen ohjelmien kehitys 3  
         
                   
               
Signaalikäsittelyn perusteet 3    
         
                       
           
Sulautetun tietotekniikan valinnaiset ammattiopinnot
                                                       
Tietokonetekniikka
                                                       
Sarjaliikenne 3    
         
                       
           
Ohjelmoitavat logiikkapiirit 3    
         
                     
             
Sulautettujen järjestelmien testaus 3    
         
                     
             
Piirilevyt 3  
       
                   
                   
Mittaustekniikka
                                                       
Signaalinkäsittelyjärjestelmät 5    
           
                       
       
Mittaustiedon analysointi 5    
           
                       
       
Elektromagneettinen yhteensopivuus 4    
         
                     
           
Virtuaali-instrumentointi 5    
           
                       
       
Anturitekniikka 3    
         
                     
             
Tietoverkkojen ja tietoliikenteen valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Innovaatio-opinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
   
International Studies
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
22433710319251819181001.51.51186.518.599118995500
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15  
     
           
       
Työharjoittelu 2 15    
       
               
07.5157.5003.83.87.57.53.83.800001.91.91.91.93.83.83.83.81.91.91.91.9
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5874.56735.525.532.540.833.838.528.516.818.88.317.317.814.817.423.416.916.919.319.314.314.38.48.49.49.4

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietotekniikka (Helsinki)

Sulautettu tietotekniikka

Sulautettu tietotekniikka yhdistää ohjelmiston ja laitteen, eli antaa laitteelle ”aivot”. Sulautettuja tietoteknisiä järjestelmiä on paljon esimerkiksi autoissa, viihde-elektroniikassa ja kodinkoneissa.
Sulautetussa tietotekniikassa korostuu laitteen ja ohjelmiston yhteensopivuus, joten laiteläheisellä ohjelmoinnilla ja mittaussignaalien jatkokäsittelyllä on merkittävä osuus opinnoissa. Näiden lisäksi opiskelija oppii tietokonetekniikkaan liittyviä asioita: miten erilaiset anturit kytketään järjestelmään, miten mikrosuorittimet keskustelevat oheispiirien kanssa ja miten oheislaite saadaan keskustelemaan tietokoneen kanssa.