OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka (Helsinki), Tietoverkot ja tietoliikenne
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikka (Helsinki), Tietoverkot ja tietoliikenne

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3                                                        
Matematiikka
(Valitaan opintoja 24op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3                                                        
Vektorit ja matriisit 3                                                        
Differentiaalilaskenta 3                                                        
Integraalilaskenta 3                                                        
Digitaalitekniikan matematiikka 3                                                        
Diskreetti matematiikka 3                                                        
Todennäköisyys 3                                                        
Integraalimuunnokset 3                                                        
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3                                                        
Sähköoppi 3                                                        
Magnetismi 3                                                        
Värähtelyt ja aaltoliike 3                                                        
Fysiikan laboratoriotyöt 3                                                        
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 12op)
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3                                                        
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3                                                        
Ammatillinen englanti 3                                                        
Työelämän ruotsi 3                                                        
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3                                                        
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3                                                        
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3                                                        
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3                                                        
Teknologiayrityksen johtaminen 3                                                        
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3                                                        
Tekniikan suomi ja viestintä 3                                                        
PC:n käyttöönotto 3                                                        
0000000000000000000000000000
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 105op)
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45op)
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3                                                        
Tietoturvallisuuden perusteet 3                                                        
Elektroniset järjestelmät 3                                                        
Digitaalitekniikka (piirit) 3                                                        
Tietokoneen arkkitehtuuri 3                                                        
Unix/linux-jatkokurssi 3                                                        
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3                                                        
Ohjelmoinnin jatko (C) 3                                                        
Tiedonhallinnan perusteet 3                                                        
Tietoliikenteen perusteet 3                                                        
Tietoliikenneverkot 3                                                        
Lähiverkot (CCNA1) 4                                                        
Reititinverkot (CCNA2) 4                                                        
Mikroprosessorit 3                                                        
Ammatillisesti suuntaava projekti 6                                                        
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3                                                        
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3                                                        
Tietoverkkojen ja tietoliikenteen yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) 4                                                        
Laajaverkot (CCNA 4) 4                                                        
IP-verkkojen hallinta 4                                                        
Reititys isoissa verkoissa (CCNP Route) 5                                                        
Monitasokytkentä (CCNP Switch) 5                                                        
Vianhaku (CCNP Tshoot) 5                                                        
Langattomat lähiverkot 5                                                        
Tiedonsiirtomenetelmät 6                                                        
Digitaalinen siirtotekniikka 3                                                        
Laajakaistainen tiedonsiirto 3                                                        
Mobiiliverkot 3                                                        
3G Technology 5                                                        
LTE 4G -teknologia 5                                                        
Laajakaistaiset langattomat monipääsymenetelmät 3                                                        
Tietoverkkojen ja tietoliikenteen valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Microsoft IT Academy (perusmoduuli)
                                                       
Windows Server -verkkoympäristö 3                                                        
Windows Server -sovellusinfrastruktuuri 3                                                        
Windows Server -palvelinylläpitäjä 3                                                        
Windows Server -aktiivihakemisto 3                                                        
Windows-työasemaympäristö 3                                                        
Microsoft IT Academy (jatkomoduuli)
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Microsoft SharePoint Server 3                                                        
Microsoft SQL -palvelimen asennus ja ylläpito 3                                                        
Windows Server -palvelimen virtualisointi 3                                                        
Microsoft Exchange -postipalvelinjärjestelmä 3                                                        
Yrityksen verkon ylläpitäjä (Windows Server) 3                                                        
Windows-työasemat yritysympäristössä (MCP/MCSA) 6                                                        
Windows PowerShell 4                                                        
Microsoft IT Academy (valinnainen moduuli)
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Windows 7 -yritysympäristössä (MCP/MCITP) 6                                                        
Microsoft SQL Business Intelligence (BI) ratkaisut (MCP/MCTS) 5                                                        
Microsoft Dynamics CRM sovellukset (MCP/MCTS) 6                                                        
Microsoft-teknologioiden erikoiskurssi 6                                                        
Microsoft SharePoint Server ylläpitäjä 5                                                        
Microsoft SharePoint -kehittäjä 5                                                        
Microsoft SQL -tietokannan kehittäjä 6                                                        
Microsoft Lync Server - konfigurointi ja hallinta 6                                                        
Juniper-akatemia
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Junos-perusteet 3                                                        
Verkkolaitteiden tietoturva 5                                                        
Kehittynyt reititys Junos- ja IOS-järjestelmillä 4                                                        
Kehittynyt kytkentä Junos-, IOS- ja HP Procurve -järjestelmillä 4                                                        
Tietoverkon kehittyneet aktiivilaitteet 4                                                        
SQL- ja relaatiotietokannat 3                                                        
SQL-perusteet 3                                                        
Python-ohjelmointi 3                                                        
PHP-ohjelmointi 3                                                        
C#-ohjelmoinnin perusteet 4