OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka (Espoo), Koko OPS
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikka (Espoo), Koko OPS

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
   
       
               
Matematiikka
(Valitaan opintoja 21op)
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
       
               
                         
Vektorit ja matriisit 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
             
                             
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Diskreetti matematiikka 3    
         
                     
           
Tilastomatematiikka 3    
         
                     
           
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
     
             
                           
Magnetismi 3
       
               
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Kieliopinnot
(Valitaan opintoja 12op)
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3
       
               
                       
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi 3      
           
                         
   
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                       
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                   
                   
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3  
         
                     
               
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
             
                             
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                             
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                             
37.522.59923.314.312.89.8634.54.513.110.17.17.16.46.43.46.4331.51.52.32.30.83.8
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 108op)
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45op)
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
     
             
                             
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                         
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                 
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
     
               
                           
Mikroprosessorit 3  
       
                   
                   
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet (C) 3
       
               
                         
Ohjelmoinnin jatko (C) 3
       
                 
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenneverkot 3  
       
                   
                   
Lähiverkot (CCNA1) 4
     
             
                           
Reititinverkot (CCNA2) 4
       
               
                       
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3  
         
                   
               
Ohjelmistotekniikan yhteiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
C++-ohjelmointi 3    
         
                       
           
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 3  
         
                   
                 
Ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
         
                     
               
Mallintaminen 3    
         
                     
             
Suunnittelumallit 3    
           
                       
         
Ohjelmistotuotanto 3    
         
                       
           
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 3    
           
                       
         
Tietokantarakenteet 3    
           
                         
       
Tietorakenteet ja algoritmit 4    
         
                     
             
Käyttöjärjestelmät 3    
           
                       
         
Ohjelmistojen testaus ja hallinta 3    
           
                       
         
Ohjelmistotekniikan valinnaiset ammattiopinnot
                                                       
Mobiiliohjelmointi
                                                       
Windows Phone -sovelluskehitys 5      
           
                           
   
Android-sovelluskehitys 5      
             
                           
 
iPhone-sovelluskehitys 5      
           
                           
   
Mobiiliohjelmoinnin suunnittelumenetelmät 5      
           
                         
   
Ohjelmistoarkkitehtuurit
                                                       
.NET-arkkitehtuuri 5      
           
                         
   
Advanced C# Programming 3      
           
                           
   
Pilviohjelmointi 5      
           
                       
Reaaliaikajärjestelmät
                                                       
Reaaliaikakäyttöjärjestelmä 5      
           
                       
 
Reaaliaikaohjelmointi 5      
             
                           
Laiteajurit 5      
             
                           
Web-ohjelmointi
                                                       
XML-perustaiset teknologiat 5    
           
                       
       
Verkkosovellusten ohjelmointi 5    
           
                       
       
Palvelinohjelmointi 5      
           
                         
     
Peliohjelmointi
                                                       
Peliohjelmointi 5    
         
                     
           
Pelisuunnittelu 5    
         
                     
           
Pelaajakeskeinen pelin suunnittelu 3    
           
                       
       
Peligrafiikka 5    
         
                     
           
Grafiikka ja animaatio 5      
           
                           
   
Sulautetun tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Piirianalyysi 3  
         
                   
               
Kansainvälinen projektiviestintä 3    
           
                       
       
Elektroniikan sovellukset 3  
         
                   
               
Sulautettujen ohjelmien kehitys 3  
         
                   
               
Signaalikäsittelyn perusteet 3    
         
                       
           
Sulautetun tietotekniikan valinnaiset ammattiopinnot
                                                       
Tietokonetekniikka
                                                       
Sarjaliikenne 3    
         
                       
           
Ohjelmoitavat logiikkapiirit 3    
         
                     
             
Sulautettujen järjestelmien testaus 3    
         
                     
             
Piirilevyt 3  
       
                   
                   
Mittaustekniikka
                                                       
Signaalinkäsittelyjärjestelmät 5