OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikka (Espoo), Tietoverkot ja tietoliikenne
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikka (Espoo), Tietoverkot ja tietoliikenne

Syksy 2012

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
()
                                                       
Orientoivat opinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
Matematiikka
()
                                                       
Funktiot ja kompleksiluvut 3
       
               
                         
Vektorit ja matriisit 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
                 
                       
Integraalilaskenta 3  
       
                 
                     
Digitaalitekniikan matematiikka 3
     
             
                             
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                   
Diskreetti matematiikka 3    
         
                     
           
Fysiikka
                                                       
Mekaniikka ja lämpöopin perusteet 3
     
               
                           
Sähköoppi 3
     
             
                           
Magnetismi 3
       
               
                       
Värähtelyt ja aaltoliike 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3
     
           
                       
Kieliopinnot
()
                                                       
Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä 3    
           
                       
       
Ammatillinen englanti 3  
       
               
               
Tietotekniikan englanti ja viestintä 3  
       
                 
                   
Työelämän ruotsi 3      
           
                       
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 3      
           
                       
Tuotantotalous
                                                       
Projektinhallinta 3  
         
                   
               
Teknologiayrityksen kannattavuuden hallinta 3  
       
                   
                   
Investointilaskenta ja päätöksenteko 3    
           
                       
         
Teknologiayrityksen johtaminen 3      
             
                           
 
Johdantoprojekti
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Tekniikan suomi ja viestintä 3
     
             
                           
PC:n käyttöönotto 3
     
             
                             
33.821.89.89.822.910.913.97.93.46.43.46.411.411.45.45.46.96.93.93.91.71.74.71.71.71.74.71.7
Ammattiopinnot
()
                                                       
Tietotekniikan yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Unix/Linux-peruskurssi 3
     
             
                             
Tietoturvallisuuden perusteet 3
       
               
                         
Elektroniset järjestelmät 3  
       
                 
                   
Digitaalitekniikka (piirit) 3
     
               
                           
Tietokoneen arkkitehtuuri 3  
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet (C) 3
     
           
                       
Ohjelmoinnin jatko (C) 3
       
                 
                       
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenteen perusteet 3  
       
                 
                     
Tietoliikenneverkot 3  
       
                 
                     
Lähiverkot (CCNA 1) 3
     
             
                           
Reititinverkot (CCNA 2) 3
       
               
                       
Mikroprosessorit 3  
       
                   
                   
Ammatillisesti suuntaava projekti 6  
         
                   
               
Kestävä kehitys tieto- ja viestintäteknologiassa 3      
           
                       
Tietoverkkojen ja tietoliikenteen yhteiset ammattiopinnot
()
                                                       
Virtuaalilähiverkot (CCNA 3) 3  
         
                   
                 
Laajaverkot (CCNA 4) 3  
         
                     
               
IP-verkkojen hallinta 4      
             
                           
 
Reititys isoissa verkoissa (CCNP Route) 5    
         
                     
           
Monitasokytkentä (CCNP Switch) 5    
           
                       
         
Vianhaku (CCNP Tshoot) 5    
           
                         
       
Langattomat lähiverkot 5                                                        
Tiedonsiirtomenetelmät 6    
         
                     
           
Digitaalinen siirtotekniikka 3    
           
                       
         
Laajakaistainen tiedonsiirto 3    
           
                         
       
Mobiiliverkot 3      
           
                         
     
3G Technology 5      
           
                       
LTE 4G -teknologia 5      
           
                       
Laajakaistaiset langattomat monipääsymenetelmät 3      
           
                       
Tietoverkkojen ja tietoliikenteen valinnaiset ammattiopinnot
()
                                                       
Microsoft IT Academy (perusmoduuli)
                                                       
Windows Server -verkkoympäristö 3    
         
                   
       
Windows Server -sovellusinfrastruktuuri 3    
         
                   
       
Windows Server -palvelinylläpitäjä 3    
         
                   
       
Windows Server -aktiivihakemisto 3    
         
                   
       
Windows-työasemaympäristö 3    
         
                   
       
Microsoft IT Academy (jatkomoduuli)
                                                       
Microsoft SharePoint Server 3      
           
                       
Microsoft SQL -palvelimen asennus ja ylläpito 3      
           
                       
Windows Server -palvelimen virtualisointi 3      
           
                       
Microsoft Exchange -postipalvelinjärjestelmä 3      
           
                       
Yrityksen verkon ylläpitäjä (Windows Server) 3      
           
                       
Microsoft IT Academy (valinnainen moduuli)
()
                                                       
Windows 7 -yritysympäristössä (MCP/MCITP) 6      
           
                       
Microsoft SQL Business Intelligence (BI) ratkaisut (MCP/MCTS) 5      
           
                       
Microsoft Dynamics CRM sovellukset (MCP/MCTS) 6      
           
                       
Microsoft-teknologioiden erikoiskurssi 6      
           
                       
Microsoft SharePoint Server ylläpitäjä 5      
           
                       
Microsoft SharePoint -kehittäjä 5      
           
                       
Microsoft SQL -tietokannan kehittäjä 6      
           
                       
Microsoft Lync Server - konfigurointi ja hallinta 6      
           
                       
Juniper-akatemia
()
                                                       
Junos-perusteet 3      
           
                       
Verkkolaitteiden tietoturva 5      
           
                       
Kehittynyt reititys Junos- ja IOS-järjestelmillä 4      
           
                       
Kehittynyt kytkentä Junos-, IOS- ja HP Procurve -järjestelmillä 4      
           
                       
Tietoverkon kehittyneet aktiivilaitteet 4      
           
                       
Tietoverkkojen ohjelmistot
()
                                                       
SQL-perusteet 3      
           
                       
SQL- ja relaatiotietokannat 3      
           
                       
Python-ohjelmointi 3      
           
                       
PHP-ohjelmointi 3      
           
                       
Projektihallinnan ohjelmistot 3      
           
                       
Microsoft Office 2010 hallinta ja käyttö 6