OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Tietotekniikan koulutusohjelma > Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, S07 Helsinki, Ohjelmistotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Tietotekniikan koulutusohjelma, nuoriso, S07 Helsinki, Ohjelmistotekniikka

Syksy 2007

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Yhteiset perusopinnot
                                                       
Tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä 3
     
           
                       
Opiskelu- ja kansainvälisyystaidot 3                                                        
Kieliopinnot
                                                       
Työelämän ruotsi 3  
         
                   
               
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                   
Fysiikka
                                                       
Mekaniikan perusteet 3
     
             
                           
Sähköstatiikka ja termofysiikka 3
       
               
                       
Magnetismista aaltoliikkeeseen 3  
       
                 
                   
Matematiikka
                                                       
Funktiot, vektorit ja matriisit 6
     
             
                           
Kompleksiluvut, raja-arvot ja derivaatta 6
       
               
                       
Diskreetti matematiikka 3  
       
                 
                   
Tietotekniikka
                                                       
Sovellusohjelmat 3
       
               
                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
       
               
                       
Olio-ohjelmointi (Java) 3  
       
                 
                   
Ohjelmointiprojekti 3  
       
               
               
40.519.50016.52413.5600009.86.89.814.36.86.83.82.300000000
Ammattiopinnot
                                                       
Ohjelmistotekniikan ydinopinnot
                                                       
Dataverkot 1 (CCNA 1) 3
       
               
                       
Käyttöliittymät ja käytettävyys 3  
       
                 
                   
Tiedonhallinnan perusteet 3  
       
                 
                   
Unix/Linux-peruskurssi 3  
       
                 
                   
C-ohjelmointi 3  
       
               
               
Kryptografian ja tietoturvan perusteet 3  
 
   
   
         
       
   
Ohjelmistojen mallintaminen (UML) 3  
         
                   
               
Olio-ohjelmoinnin jatko (Java) 3  
         
                   
               
Tiedon mallinnusmenetelmät (XML) 3  
       
                 
           
Tietorakenteet ja algoritmit 3  
         
                   
               
WEB-ohjelmointi (PHP) 3  
 
     
   
             
       
   
Käyttöjärjestelmät 3    
         
                     
           
Olio-ohjelmointi (C++) 3    
         
                     
           
Tietokantaohjelmointi (C++ Builder) 3    
         
                     
           
Ohjelmistotekniikan integroivat opinnot
                                                       
Käyttöliittymäohjelmointi (Windows) 3    
         
                     
           
Ohjelmistojen testaus 3    
         
                     
           
Ohjelmistotuotannon perusteet 3    
         
                     
           
Käyttöliittymäohjelmointiprojekti 3    
           
                       
       
Ohjelmistojen testausprojekti 3    
           
                       
       
Ohjelmistotekniikan seminaari 3    
           
                       
       
Suunnittelumallit 3    
           
                       
       
Ohjelmistotuotantoprojekti 10      
           
                       
Sähkö- ja tietokonetekniikka
                                                       
Digitaalitekniikan perusteet A 3
     
             
                           
Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 4
     
             
                           
Sähköturvallisuus ja mittaustekniikka 3
       
               
                       
Digitaalitekniikan perusteet B 3
       
               
                       
Tietokonetekniikan perusteet 4  
       
                 
                   
Ammatillinen viestintä
                                                       
Communication Skills in ICT 4    
         
                   
       
Tutkimus- ja ryhmäviestintä 3    
         
                   
       
Yritystoiminta
                                                       
Yritystalous 3  
         
                   
               
Taloushallinto 3    
         
                   
       
Ohjelmistojen kustannusten hallinta 4      
           
                         
   
Ohjelmistotekniikka
()
                                                       
Unix/Linux-jatkokurssi 3    
         
                     
           
Ohjelmistotuotteen hallinta 3    
           
                       
       
Java-palvelinohjelmointi 3      
           
                         
   
Symbian-ohjelmointi (C++) 3      
           
                         
   
Tietokantojen hallintajärjestelmät 3      
           
                         
   
Tietoverkot
()
                                                       
Dataverkot 2 (CCNA 2) 3  
       
                 
                   
Digitaalinen siirtotekniikka 3    
           
                       
       
Langattomat lähiverkot 3  
     
   
           
       
       
Windows-palvelinympäristö (MCP) 3    
         
                     
       
IP-multimediajärjestelmät 3      
           
                       
Sulautetut järjestelmät
()
                                                       
Tietokonejärjestelmät 3  
       
                 
           
Mikrokontrollerijärjestelmät 3    
         
                   
       
Käyttöjärjestelmäohjelmointiprojekti 3    
           
                       
       
Reaktiiviset järjestelmät 3    
           
                       
       
Sulautettujen järjestelmien harjoitustyöt 3      
           
                         
   
Digitaalinen signaalinkäsittely
()
                                                       
Digitaalinen signaalinkäsittely 1 3    
       
                 
   
Digitaalinen signaalinkäsittely 2 3    
         
                     
   
Digitaalinen kuvankäsittely 3      
           
                         
   
Hahmontunnistus 3      
           
                         
   
Signaaliprosessorit 3      
           
                         
   
Täydentävät opinnot
()
                                                       
Todennäköisyyslaskenta ja luotettavuus 3  
       
                 
           
Peliohjelmoinnin matematiikka 3    
         
                     
           
Jono- ja verkkoteoria 3    
         
 
                   
   
Kryptomatematiikka ja laskettavuus 3    
         
                     
   
Mobiiliohjelmointi (Java) 3    
           
                       
       
Numeeriset menetelmät 3    
           
                       
       
Peliohjelmointi 3    
           
                       
       
Tilastomatematiikka 3    
           
                       
       
Simulointi 3      
           
                         
   
Adaptiiviset järjestelmät 3      
           
                         
   
Hajautetut järjestelmät 3      
           
                         
   
Langaton multimediatekniikka 3      
           
                         
   
Multimedia-algoritmit 3      
           
                         
   
Monitasosovellukset 3      
             
                           
Symbian-multimediaohjelmointi 3