OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Konetekniikan tutkinto-ohjelma > Konetekniikka, Valmistus- ja tuotantotekniikka
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Konetekniikka, Valmistus- ja tuotantotekniikka

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Yhteiset opinnot
                                                       
Orientaatio tekniikan opintoihin
                                                       
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 5
     
             
                           
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 5
     
             
                           
Tekniikan alan suomi ja viestintä 5
     
             
                           
Tekniikan alan englanti ja viestintä 5
     
             
                           
Statiikka 5
     
             
                           
Innovaatioprojekti ja ruotsi
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
       
Tekniikan alan ruotsi 5    
         
                   
       
300150300007.57.50015150000003.83.83.83.80000
Ammattiopinnot
                                                       
Kone- ja valmistustekniikka
                                                       
Tuotteen suunnittelu ja valmistusmenetelmät 15
       
               
                       
Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi 5
       
               
                       
Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta 5
       
               
                       
Johdantoprojekti 5
       
               
                       
Koneenrakennustekniikka
                                                       
Konstruktiotekniikka 10  
       
                 
                   
3D-mallintaminen ja CAE 5  
       
                 
                   
Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt 5  
       
                 
                   
Dynamiikka ja sovellukset 5  
       
                 
                   
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5  
       
                 
                   
Sähkö- ja automaatiotekniikka
                                                       
Sähkötekniikka ja sähkökoneet 5  
         
                   
                 
Automaation ja mittaustekniikan perusteet 5  
         
                   
                 
Energiatekniikan perusteet 5  
         
                   
                 
30450003030150000001515151515000000000
Syventävä ammattiosaaminen
(Valitaan yksi)
                                                       
Valmistus- ja tuotantotekniikka
                                                       
Tietokoneavusteinen tuotanto
                                                       
Tietokoneavusteinen valmistus 5  
         
                     
               
Työkalujen ja menetelmien kehittäminen 5  
         
                     
               
Laatutekniikka ja konepajatekniset mittaukset 5  
         
                     
               
Rajoitetusti miehitetty tuotanto
                                                       
Tuotantojärjestelmät 5    
           
                       
       
Kunnossapitotekniikka 5    
           
                       
       
Teollisuusrobotit tuotannossa 5    
           
                       
       
Tuotannon johtaminen
                                                       
Tuotannon- ja materiaalinohjaus 5    
         
                     
           
Tuotannon- ja materiaalinohjauksen tietojärjestelmät 5    
         
                     
           
Tuotannon mittaaminen ja optimointi 5    
         
                     
           
015300000151515000000000157.57.57.57.50000
Valinnainen opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15op)
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15
   
 
 
         
     
     
       
Harjoittelu 2 15
   
 
 
         
     
     
       
1010100010010010000001000010000100000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70705503040304022.532.500151515251515152511.311.311.321.30000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Konetekniikka

Konetekniikan tutkinto-ohjelman opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia kone- ja metalliteknologia-alan tehtävissä, jotka liittyvät koneensuunnitteluun, valmistus- ja tuotantotekniikkaan tai automaatioon.

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, käyttäjälähtöisyyttä, tekemällä oppimista, ongelmaratkaisukykyä, yhteistyötaitoja, ammattiaineiden syvällistä hallitsemista sekä kansainvälisyyttä. Valinnaiset opintokokonaisuudet puolestaan tukevat moniosaamista ja varmistavat laaja-alaisuudellaan sen, että valmistuneilla koneinsinööreillä on vankka ja soveltava ote alaansa.

Konetekniikan syventymiskohteet ovat:
• Koneautomaatio
• Koneensuunnittelu
• Valmistus- ja tuotantotekniikka

Valmistus- ja tuotantotekniikka

Valmistus- ja tuotantotekniikan syventymiskohteekseen valinneet:
- tuntevat nykyaikaisen valmistuksen ja osaavat valita tuotteelle sopivimmat valmistusmenetelmät
- hallitsevat nykyaikaisten CNC-koneiden ja robottien käytön ja ohjelmoinnin sekä osaavat suunnitella näistä koostuvia joustavia tuotantojärjestelmiä
- hallitsevat tuotannon ohjauksen periaatteet ja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmien perusteet
- tietävät laadun ja kunnossapidon merkityksen tuotannolle ja osaavat käyttää mittausvälineitä ja -koneita
- tuntevat valmistuksessa käytettävien työkalujen ja kiinnittimien käytön sekä suunnittelun periaatteet