OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Vaatetusalan koulutusohjelma > Vaatetusalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Vaatetusalan koulutusohjelma

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Ammatillinen englanti 3
     
             
                             
Työelämän ruotsi 3    
         
                     
             
6030600030006000000030000000
Vaatetusalan perusopinnot
                                                       
Ammattialan viestinnän perusteet 5
     
             
                             
Vartalon plastisuus ja mittasuhteet 3
     
             
                             
Muodonhallinnan perusteet 4
     
             
                             
Kuitumateriaaliosaamisen perusteet 4
     
             
                             
Teollisen valmistuksen perusteet 6
     
             
                             
Suunnitteluprosessin teoria 3
     
             
                             
Vaatteen mitoituksen perusteet 3
     
             
                             
Kokoelmasuunnittelu 7
     
             
                             
3500035000000035000000000000000
Vaatetusalan ammattiopinnot
                                                       
Muodon antaminen vaatteelle
                                                       
Naisten vaatetuksen kaava- ja vaatetustekniikka 5
     
             
                             
Vaatetusalan tuotannonsuunnittelu 3  
       
                 
                     
Ohjeistuksen perusteet 3  
       
                 
                     
Miesten vaatetuksen kaava- ja vaatetustekniikka 5  
       
                 
                     
Kaavatietotekniikka 4  
       
                 
                     
Lasten ja nuorten vaatetuksen kaava- ja vaatetustekniikka 3    
         
                     
             
Tietokoneavusteinen kuosittelu ja sarjonta 5    
         
                     
             
Mallisto- ja valikoimasuunnittelu
                                                       
Vaatteen muodon ja tilavuuden visualisointi 3
     
             
                             
Suunnittelutietotekniikka 4  
       
                 
                     
Mallistosuunnittelu 6  
       
                 
                     
Valikoimasuunnittelu 3  
       
                 
                     
Materiaalihallinta
                                                       
Vaatetusmateriaalien rakenteet 3
     
             
                             
Materiaalien kemialliset käsittelymenetelmät 3  
       
                 
                     
Materiaalien rekisteröidyt kauppanimet ja niiden ominaisuudet 3  
       
                 
                     
Vaatetusfysiologia 3  
       
                 
                     
Kulttuuritieto
                                                       
Pukeutumisen ja vaatetusalan kulttuurihistoria 5
     
             
                             
Tutkimuksen työkalut 3  
       
                 
                     
Vaatetusalan tutkimus 3    
         
                     
             
Syventävä ammatillinen englanti 3      
           
                         
     
Markkinointi ja yrittäjyys
                                                       
Vaatetusalan brändit ja markkinointi 3
     
             
                             
Yrityksen laskentatoimi 3  
       
                 
                     
Asiakaslähtöinen yritystoiminta 3  
       
                 
                     
Vaatetusalan logistiikka 3    
         
                     
             
Projektien organisointi ja organisaatiokäyttäytyminen 3    
         
                     
             
Kansainvälinen sopimuskäytäntö 3      
           
                         
     
Innovaatioprojekti
()
                                                       
Yritysyhteistyöprojekti 0                                                        
Tuotannon ulkoistamisen hallintaprojekti 0                                                        
Tuotekehitysprojekti 0                                                        
Tiedotus- ja markkinointiprojekti 0                                                        
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
()
                                                       
Muodon- ja laadunhallinta
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Alihankinta ja mallien ohjeistaminen 3    
         
                     
             
Syventävä kaavatietotekniikka ja ohjeistaminen 5    
         
                     
             
Vuorillisen vaatetuksen kaava- ja vaatetustekniikka 5      
           
                         
     
Erilaisten ja erityisvartaloiden tuotannollinen vaatetus 5    
         
                     
             
Neulosvaatteiden muodon ja laadun hallinta 5      
           
                         
     
Työ- ja suojavaatetuksen kaava- ja vaatetustekniikka 5      
           
                         
     
Juhlapukeutuminen 5      
           
                         
     
Laadunhallintajärjestelmät 3      
           
                         
     
Neuleiden suunnittelu ja ohjeistaminen 4      
           
                         
     
Mallisto ja konseptointi
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Lasten vaatteiden suunnittelu 3    
         
                     
             
Vaatetusalan grafiikka 5    
         
                     
             
Konseptointi ja mallistokehitys 4    
         
                     
             
Syventävä mallistosuunnittelu 4      
           
                         
     
Ammatillinen portfolio 3      
           
                         
     
Ostot ja markkinointi
(Valitaan opintoja 0op)
                                                       
Vaatetusalan kansainvälinen messukäytäntö 3    
         
                     
             
Mallisto ja kankaiden hankinta 3    
         
                     
             
Brandimarkkinointi ja viestintä 5    
         
                     
             
Testausmenetelmät ja standardit 3      
           
                         
     
Vaatetusalan etiikka ja ekotehokkuus 3      
           
                         
     
Vaatetusalan ostotoiminta 5      
           
                         
     
Vaatetusalan kansainvälinen bisneskulttuuri 3                                                        
Syventävät liiketalousopinnot 10    
       
 
                 
     
     
1946585619046058056019000460005800056000
Vapaasti valittavat opinnot
()
                                                       
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 14  
       
                 
                     
Harjoittelu 2 16    
         
                     
             
0141600014016000000014000160000000
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                         
     
0001500000015000000000000015000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060777160060077071060000600007700071000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Vaatetusalan koulutusohjelman tavoitteet

Vaatetusalan koulutus tähtää globaalissa toimintaympäristössä toimivan vaatetusbisneksen kannalta oleellisen laaja-alaisen asiantuntijuuden kouluttamiseen, jota tarvitaan vaatetusalan liikeyritysten tuote- ja ostotiimeissä. Vaatetusalan koulutusohjelma kouluttaa asiantuntijoita pääkaupunkiseudulta johdettuihin valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin vaatetusalan yrityksiin, tavarataloihin, kauppaketjuihin ja brändien maahantuontiin.

Koulutusohjelman suorittaneet saavat Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon, tutkintonimikkeenä vestonomi (AMK).

Tutkinnon rakenne

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 9 op
Vaatetusalan perusopinnot 35 op
Ammattiopinnot 141 op, mukaan lukien innovaatioprojektinopinnot
Vapaasti valittavia opinnot 10 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15 op.


Kaikille yhteisiä ammattiopintoja on yhteensä 98 op. Lisäksi suoritetaan 43 op vaihtoehtoisia profiloivia opintoja. Vaihtoehtoiset opinnot ohjaavat opiskelijaa suuntaamaan asiantuntijuutta johonkin työelämän työtehtävään. Vaihtoehtoiset opinnot jakaantuvat seuraaviin ammattitaitoa suuntaaviin opintoihin:
muodon- ja laadunhallinta,
mallisto ja konseptointi sekä
ostot ja markkinointi.

Vaihtoehtoisia opintojaksoja järjestetään pääsääntöisesti vain joka toinen vuosi. Tämän seurauksena kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijat opiskelevat vaihtoehtoisissa opinnoissa samoissa ryhmissä.

Innovaatioprojektin opinnot kuuluvat ammattiopintoihin. Projektiopinnot suoritetaan valitun profiilin mukaan työelämälähtöisesti. Projektiopintojen tavoitteena on luoda yhteyksiä korkeakoulun ulkopuolelle yrityksiin ja erilaisiin yhteisöihin niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Innovaatioprojektiopinnot muodostuvat joistakin seuraavista projekteista:

Yritysyhteistyöprojektit 3-10 op
Tuotannon ulkoistamisen hallintaprojekti 0-7op
Tuotekehitysprojekti 0-7op
Tiedotus- ja markkinointiprojekti 0-7op

Innovaatioprojektin opintopisteet muodostuvat yksilöllisen Yritysyhteistyöprojektin lisäksi projektiin nivoutuvista vaihtoehtoisista opintojaksoista.

Vapaasti valittavat opinnot laajentavat ja syventävät ammatillista osaamista. Opinnot valitaan ammattikorkeakoulun vapaasti valittavien tai eri korkeakoulujen opintojen tarjonnasta.

Vapaasti valittaviin ja vaihtoehtoisiin opintoihin voidaan hyväksyä myös opintoja ulkomaisista korkeakouluista.

Vestonomi-koulutus on laaja-alaisuudessaan innovatiivinen ja nopeassa muutoksessa olevan alan tahdissa jatkuvasti mukautuva koulutus, joka reflektoi ja muokkaa osaamisalueita ja kompetensseja vuosittain yhdessä ammatillisen neuvottelukunnan kanssa.

Vaatetusalan koulutuksessa niveltyvät työelämälähtöisesti tekniset, esteettiset ja bisnesopinnot. Monialaisuus näkyy koulutusohjelman ammattiopinnoissa, jotka jakautuvat osaamisalueiden mukaan:
Muodon- ja laadunhallinta
Mallisto ja konseptointi
Ostot ja markkinointi.

Ammattiopinnot mahdollistavat opiskelijoille valinnaisen profiloitumisen jollekin em. alueelle syventävissä opinnoissa.

Vaatetusalan koulutuksen lähtökohtana on kiinnostus ihmisiä, heidän unelmiaan, toiveitaan ja tarpeitaan kohtaan. Alan opinnot pohjautuvat ihmisen vartalon muodon, liikkeen ja plastisuuden ymmärtämiseen. Vestonomi saa opinnoissaan valmiudet seurata trendejä ja ennakoida tulevaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutusaikana kehittyvät esteettisen hahmottamisen ja havaitsemisen kyky, tiedon hankinta- ja soveltamistaidot sekä tiimityö- ja vuorovaikutustaidot. Opinnoissa kehittyy luovuus ongelmien ratkaisemiseen esteettisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Merkittävällä sijalla oppimisessa ovat monipuoliset työelämälähtöiset projektit, kansainväliset yhteydet ja työharjoittelu.

Vestonomi hallitsee vaatetusbisneksen suunnittelu-, tuotanto-, osto- ja markkinointiprosessit. Lisäksi hän tunnistaa materiaalit ja valitsee ne käyttötarkoitukseen sopiviksi.

Kaupallista näkemystä, sisäistä yrittäjyyttä ja aktiivisuutta tarvitaan jo opintojen aikana oman toiminta-alueen löytämiseen ja profiloitumiseen.

Ammattiopintoja suuntaamalla vestonomi hankkii valmiuksia toimia vaatetusalalla mm. seuraavissa asiantuntijatehtävissä:

Muodon- ja laadunhallinta

-Mallimestari, kaavakoordinaattori tai mitoittaja malliston kaavoituksen, mitoituksen ja ohjeistamisen ammattilaisena vaatetusalan yrityksessä, joka valmistaa vaatteita tuotantolaitoksessaan tai on ulkoistanut tuotannon tapahtuvaksi alihankintayrityksessä kotimaassa tai ulkomailla.

Mallisto ja konseptointi

- Mallistosuunnitteluassistenttina läheisessä yhteistyössä vaatetussuunnittelijan kanssa. Työtehtäviin kuuluu mallistosuunnitteluun ja -koordinointiin liittyviä töitä, mm. lisätarvikkeiden värien määrittelyä, värikarttojen ja väritysten tekemistä malleille, sekä mallistosuunnittelun seurantaan ja markkinointiin liittyvän materiaalin kokoamista ja tuottamista.

Ostot ja markkinointi

- Tuotesihteerinä suunnitellen ja kehittäen yrityksen tuote- ja materiaalivirtoihin liittyvää laadun ohjausta ja logistiikkaa. Työtehtäviin kuuluvat myös materiaali- ja tuotetestaukset.

- Ostoassistenttina. Työtehtäviin kuuluu yhteydenpito tavaran toimittajiin ja mainostoimistoihin sekä markkinointikampanjoiden ja tuote-esitteiden valmisteluun liittyvät työt.

- Ostajana kaupan palveluksessa, ostettavan valikoiman ja lajitelman budjetoinnin, koordinoinnin, markkinoinnin ja valmistuttamisen ammattilaisena.

- Markkinointiassistenttina, suunnitellen ja toteuttaen yrityksen visuaalista markkinointia. Työtehtäviin kuuluu esillepanon ohjeistaminen ja kanta-asiakkuuden ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

- Vaatetusalan agentuuriliikkeissä maahantuojana, markkinoiden erilaisia vaatemallistoja tai vaatetuskangaskokoelmia. Tehtäviin kuuluu tuotteiden markkinointi yhteistyössä päämiesten ja edustajien kanssa sekä brandien kehittämistä asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

- Edustajana vastaten tuoteryhmien myynnistä, myynninedistämisestä ja markkinoinnista. Työtehtäviin kuuluu yhteydenpito päämiehiin ja osallistuminen heidän järjestämiin tuotekoulutuksiin. Lisäksi tehtäviin kuuluu järjestää ja suunnitella seminaareja ja tuotekoulutustilaisuuksia jälleenmyyjille sekä loppukäyttäjille.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Yhteystiedot
Yhteyshenkilö: Leena Juntunen
Osoite: PL 4072, 00079 Metropolia
Puhelinnumero: 0207835348
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Osaamistavoitteet