OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Vaatetusalan koulutusohjelma > Vaatetusalan koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Vaatetusalan koulutusohjelma

Syksy 2004

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                       
Kaikille yhteiset perusopinnot
()
                                                       
Orientoituminen opiskeluun 2
     
           
                       
Tietotekniikka ja tiedonhankinta 2
     
           
                       
Suullinen ja kirjallinen viestintä 2
     
           
                       
Johdatus filosofiaan ja tutkimukseen 2
     
           
                       
Yhteiskunta, työelämä ja yrittäjyys 3
     
           
                       
Vieraat kulttuurit 2
     
           
                       
Vaatetusalan perusopinnot
()
                                                       
Elävän mallin piirustus 2
     
           
                       
Muotoilun perusteet 2
     
           
                       
Vaatetusalan perusteet 12
     
           
                       
Kaavatietotekniikan perusteet 3
     
           
                       
Suunnittelun teoreettiset perusteet 2
     
           
                       
Vaatetussuunnittelu 6
     
           
                       
Kuituraaka-aineet ja kangasrakenteet 5
     
           
                       
Asiakaslähtöinen yritystoiminta 2
     
           
                       
42000212100000010.510.510.510.5000000000000
KIELIOPINNOT
                                                       
Ruotsi
()
                                                       
Ruotsi 3
     
           
                       
Englanti
()
                                                       
Englanti 2
     
           
                       
Ammatillinen englanti 2
     
           
                       
Language of Fashion 2
     
           
                       
7.50003.83.80000001.91.91.91.9000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Muodon antamisen opintokokonaisuus
()
                                                       
Kaava- ja vaatetustekniikka ja tuotannonsuunnittelu 6
     
           
                       
Naisten vaatteiden kaava- ja vaatetustekniikka 8
     
           
                       
Kaavojen sarjonta 2
     
           
                       
Kaavatietotekniikka 5
     
           
                       
Mallien ohjeistaminen 2
     
           
                       
Miesten vaatteiden kaava- ja vaatetustekniikka 6
     
           
                       
Vaatetusalan logistiikka 2
     
           
                       
Visuaalisen kuvaamisen ja vaatetussuunnittelun opintokokonaisuus
()
                                                       
Esitystekniikka 3
     
           
                       
Miesten vaatteiden suunnittelu 6
     
           
                       
Suunnittelutietotekniikka 3
     
           
                       
Valikoimasuunnittelu 2
     
           
                       
Materiaalihallinnan opintokokonaisuus
()
                                                       
Vaatetusfysiologia 3
     
           
                       
Tekstiilitekniikka I 3
     
           
                       
Kemiallinen tekstiilitekniikka 3
     
           
                       
Tekstiilitekniikka II 3
     
           
                       
Kulttuuritiedon opintokokonaisuus
()
                                                       
Kulttuuritiedon perusteet 2
     
           
                       
Pukeutumisen historia 2
     
           
                       
Tilastotieteen perusteet 2
     
           
                       
Tutkimusmenetelmät 3
     
           
                       
Vaatetusalan tutkimus 2
     
           
                       
Markkinoinnin ja yrittäjyyden opintokokonaisuus
()
                                                       
Markkinoinnin perusteet 2
     
           
                       
Projektien organisointi ja työelämä 2
     
           
                       
Yrityksen laskentatoimi 2
     
           
                       
Vaatetusalan sopimuskäytäntö 2
     
           
                       
6900034.534.500000017.317.317.317.3000000000000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
                                                       
Vaatteen muodon hallinnan opinnot
()
                                                       
Lasten ja nuorten vaatteiden kaava- ja vaatetustekniikka 3                                                        
Syventävä kaava- ja vaatetustekniikka 15
     
           
                       
Syventävä kaavatietotekniikka 3                                                        
Tuotannon ulkoistamisen hallinta-projekti 5
     
           
                       
Muotoilu 3
     
           
                       
Vaatturiopinnot 6
     
           
                       
Tekstiilit ja ympäristö 2
     
           
                       
Vaatteen suunnittelun opinnot
()
                                                       
Lasten vaatteiden suunnittelu 3
     
           
                       
Mallistosuunnittelu 6
     
           
                       
Muodin psykologia 5
     
           
                       
Vaatetusalan grafiikka 3                                                        
Syventävä suunnittelutietotekniikka 3
     
           
                       
Muotipiirustus 3
     
           
                       
Vaatetuksen historia 3
     
           
                       
Ammatillinen portfolio 2
     
           
                       
Vaatteen markkinoinnin opinnot
()
                                                       
Vaatetusalan ostotoiminta ja markkinointi 3
     
           
                       
Markkinointiviestintä 3
     
           
                       
Vaatetusalan kansainvälinen messukäytäntö 2
     
           
                       
Laadunhallintajärjestelmät 3
     
           
                       
HELIA-opinnot 8
     
           
                       
72000363600000018181818000000000000
HARJOITTELU
                                                       
Työelämäharjoittelu
()
                                                       
Harjoittelu 1 15
     
           
                       
Harjoittelu 2 15
     
           
                       
3000015150000007.57.57.57.5000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
()
                                                       
0000000000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                                       
Koulutusohjelman vapaasti valittavat opinnot 0                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 220.5000110.3110.300000055.255.255.255.2000000000000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Osaamistavoitteet