OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Elokuvan ja television koulutusohjelma > Elokuvan ja television koulutusohjelma, Televisio- ja radiotuotanto
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Elokuvan ja television koulutusohjelma, Televisio- ja radiotuotanto

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Oppimistaidot
                                                       
Tietotekninen osaaminen 3
     
           
                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
                       
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                       
Ammatillinen englanti 3
     
           
                       
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
                       
Median historia ja teoria
                                                       
Elokuvan ja median historia 5
     
           
                       
Media ja yhteiskunta 5
     
           
                       
Median teoriat ja analyysi 5  
       
               
               
Media-alan yritystoiminta ja sääntely
                                                       
Media-alan yrittäjyys 3    
         
                   
       
Media-alan lainsäädäntö ja etiikka 3  
       
               
               
Työelämän tutkimus ja kehittäminen
                                                       
Työelämän kehittämisviestintä 3  
       
               
               
Ammatillinen tutkielma 3  
       
               
               
Menetelmäopinnot 3      
           
                       
22173311118.58.51.51.51.51.55.55.55.55.54.34.34.34.30.80.80.80.80.80.80.80.8
Kaikille yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Mediatuotannon ja tekniikan perusteet
                                                       
Kuvan ja leikkauksen perusteet 6
     
           
                       
Tuotannon perusteet 3
     
           
                       
Äänityön perusteet 3
     
           
                       
TV-studiotyön perusteet 3
     
           
                       
Ohjelmatyön perusteet ja työturvallisuus 4
     
           
                       
Dokumenttiprojekti
                                                       
Dokumentin ennakkosuunnittelu ja tuotanto 3
     
           
                       
Dokumentin tekniikka 3
     
           
                       
Dokumentin kuvausjakso 3
     
           
                       
Dokumentin jälkituotanto 3
     
           
                       
Kerronnan perusteet
                                                       
Elokuva- ja tv-kerronnan perusteet 3
     
           
                       
Lyhyt teosmuoto 3
     
           
                       
Journalistisen työn perusteet 3
     
           
                       
40000202000000010101010000000000000
Ammattialakohtaiset opinnot
                                                       
Television ammatilliset opinnot
                                                       
Uutis- ja ajankohtaistyö 6  
       
               
               
Toimittajan etiikka 3  
       
               
               
TV-käsikirjoittaminen ja konseptointi 3  
       
               
               
Television asiaohjelmatuotanto 3  
       
               
               
Radion ammatilliset opinnot
                                                       
Radiotyön perusteet 3  
       
               
               
Radion ajankohtaistyö 3  
       
               
               
Radiotuotanto 3  
       
               
               
Radioilmaisu 3  
       
               
               
Radion toimitustyö 5  
       
               
               
Verkkomedian opinnot
                                                       
Verkkomedian perusteet 5  
       
               
               
Ammatillinen kehittyminen (tv ja radio) 3
   
       
               
Televisio- ja radiotyön syventävät ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 30op)
                                                       
Television syventävät ammattiopinnot 1 10    
         
                   
       
Television syventävät ammattiopinnot 2 10      
           
                       
Radion syventävät ammattiopinnot 1 10    
         
                   
       
Radion syventävät ammattiopinnot 2 10      
           
                       
Verkkomedian syventävät ammattiopinnot 10    
         
                   
       
1.538.530200.80.819.319.3151510100.40.40.40.49.69.69.69.67.57.57.57.55555
Projektiopinnot
                                                       
Elokuvan ja television valinnaiset syventävät työpajat
(Valitaan opintoja 10op)
                                                       
Ei käytössä
                                                       
Datajournalismin visualisointi 5                                                        
Taajuus: toimitustyö verkkomediassa 5                                                        
Transmediaprojekti 15                                                        
Genrekirjoittamisen työpaja 5                                                        
Pelikerronnan työpaja 5                                                        
Mediaosaajan työkalut 5                                                        
Transmediatuotannon konseptointi 10                                                        
Transmediatuotannon pilotointi 5                                                        
TV- ja radiotyön ammatilliset työpajat 10                                                        
Storytelling and visual constructions 5                                                        
Teoksen monikamerataltiointi 5                                                        
Valokuvaus ja Photoshop 3                                                        
Kaupunkiradion itsenäinen toimitustyö 3                                                        
Finland Close-up 5                                                        
Kuvan syventävät työpajat 10                                                        
Kuvan syventävät työpajat 2 5                                                        
Innovaatioprojekti 10                                                        
Pop-up radioprojekti 5                                                        
MoDo mobiilidokumentti työpaja 5                                                        
MoDo mobiilidokumentti - Intia 1 5                                                        
Museo olohuoneena: Äänitarinat 5                                                        
Syventävä työpaja: Audiodokumentti 5                                                        
Digisti fiksu -innovaatioprojekti 5                                                        
Image and Media 10                                                        
Laajennettu todellisuus hyötyjournalismissa 10                                                        
Audio production and podcasting 10                                                        
Scriptwriting Workshop 5                                                        
Preparing MoDo Mobily Documentary Workshop South Korea 5                                                        
Mobile Documentary MoDo Workshop South Korea 15                                                        
Tiedetapahtuman mediakonsepti 10                                                        
Itsenäinen projekti 1 5    
         
                   
       
Itsenäinen projekti 2 5      
           
                       
Innovaatioprojekti 10    
       
               
00101000005555000000002.52.52.52.52.52.52.52.5
Ammatillinen kehittyminen
                                                       
Työharjoittelu
                                                       
Työharjoittelu 1 15    
         
                   
       
Työharjoittelu 2 15      
           
                       
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10op)