OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Viestinnän koulutusohjelma > Viestinnän koulutusohjelma, Digitaalinen viestintä
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Viestinnän koulutusohjelma, Digitaalinen viestintä

Syksy 2013

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
           
 
                         
Suomen kieli ja viestintä 3
     
           
 
                         
Ammatillinen englanti 3
     
           
 
                         
Työelämän ruotsi 3
     
           
 
                         
Tietotekniset taidot 3
     
           
 
                         
Viestinnän perusteet 5  
       
               
 
                 
Portfolio 3  
       
               
 
                 
Markkinoinnin perusteet 3  
       
               
 
                 
Media-alan yritystoiminta ja juridiikka 3  
       
               
 
                 
Valmiudet opinnäytetyöskentelyyn 6      
           
                       
1514067.57.57700337.507.50707000001.51.51.51.5
Digitaalisen viestinnän yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Internetin ja digitaalisen viestinnän historia 5
     
           
 
                         
Käyttäjälähtöinen suunnittelu 12
     
           
 
                         
Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 12
     
           
 
                         
Kehittäjälähtöinen suunnittelu 12  
       
               
 
                 
Tutkiva kehitystyö 12  
       
               
 
                 
Oppimisprojekti 1 8
     
           
 
                         
Oppimisprojekti 2 8
     
           
 
                         
Oppimisprojekti 3 8  
       
               
 
                 
Oppimisprojekti 4 8  
       
               
 
                 
45400022.522.52020000022.5022.5020020000000000
Digitaalisen viestinnän vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                       
Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5  
       
               
 
                 
Vaativat vuorovaikutteiset verkkoteknologiat 5    
         
                   
 
         
Uudet teknologiat ja kehitysympäristöt 5    
         
                   
 
         
Teknologian luova soveltaminen 5    
         
                   
 
         
Informaatiosuunnittelu ja saavutettavuus 5  
       
               
 
                 
Käyttöliittymän testausmenetelmät 5    
         
                   
 
         
Uudet käyttöliittymät 5      
           
                       
Toiminta kansainvälisissä verkostoissa 5      
           
                       
 
 
Innovaatio ja luovuus työelämässä 5      
           
                       
 
 
Mediatalous ja ansaintalogiikat 5      
           
                       
 
 
Syventävä design-ajattelu 5      
           
                       
 
 
Syventävä tuotanto- ja konseptiajattelu 5      
           
                       
 
 
01020300055101015150000505010010013.81.313.81.3
Projektiopinnot
                                                       
Innovaatioprojekti 10    
         
                   
 
         
Kehittämisprojekti 10      
           
                       
 
 
001010000055550000000050505050
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 15    
         
                   
 
         
Harjoittelu 2 15    
         
                   
       
0030000001515000000000011.33.811.33.80000
Vapaavalintaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Viestinnän koulutusohjelma::Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Intensive Drawing 2                                                        
After Effects 2                                                        
After Effects ja motion graphics designin perusteet 2                                                        
Digitaalinen kuvittaminen 2                                                        
Flashin perusteet 5                                                        
Kirjainsuunnittelun perusteet 2                                                        
Illustrator jatkokurssi 2                                                        
Peliohjelmoinnin perusteet Love2D-pelinkehitysympäristössä 2                                                        
Typografian perusteet 2                                                        
Johdanto hahmojen mallintamiseen Mayalla 3                                                        
Orgaaninen mallinnus 5                                                        
Graafisen suunnittelijan toimivat käytännöt -työpaja 3                                                        
HTML5 Canvas 2                                                        
There's more in Maya than meets the eye 2                                                        
Autodesk Softimage 2012-perusteet 2                                                        
Digitaalinen kuvitus 3                                                        
Sarjakuvan ja elokuvan käsikirjoittaminen 2                                                        
Digitaalinen kuvanveistäminen ZBrushilla 2                                                        
Valokuvauksen perusteet 3                                                        
Valokuvaustyöpaja, valokuvausprojekti 9                                                        
Printtityöstä digijulkaisuksi 2                                                        
Mobile Graphics Workshop 2                                                        
Blender-perusteet 3                                                        
Storytelling and visual constructions 5                                                        
Vapaavalintaiset opinnot 1 3                                                        
nKurssi - johdanto Nucleus-simulaatioon Maylla 3                                                        
Portfolio in English 3                                                        
Pelisuunnittelu 5                                                        
Game Art 5                                                        
Muotokuvia Mudboxilla 3                                                        
Konseptisuunnittelu 10                                                        
Taidegrafiikan peruskurssi 2                                                        
Studiovalokuvaus ja kuvankäsittely 5                                                        
Typografian työpaja 3                                                        
WordPress verkkojulkaisijaksi 2                                                        
Valokuvauksen alalajit –työpaja 5                                                        
Tuotekehityssimulaatio 30                                                        
Graafisen suunnittelun työpaja 3                                                        
Kirjaintyypin muotoilu 3                                                        
Unity3d-perusteet 3                                                        
Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5                                                        
Johdatus 3D-selainohjelmointiin ja Three.js kirjastoon 3                                                        
Johdanto digitaaliseen mediaan 5                                                        
Studiovalokuvaus 5                                                        
Introduction to Web Design 5                                                        
Tarinan valta 5                                                        
Karikatyyripiirtäminen ja näköisyys 3                                                        
Vaikuttava viesti 3                                                        
Adobe Muse CC perusteet 3                                                        
2D-hahmoriggaus ja -animointi Adobe Effectsillä 3                                                        
2D-hahmoriggaus ja -animointi Adobe Effectsillä 3                                                        
Metropolia valokuvauprojekti 5                                                        
0000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6064606130303232303030.530.530030032032026.33.826.33.824.16.624.16.6

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Digitaalinen viestintä

Digitaalisen viestinnän opinnoissa syvennytään interaktiivisten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon monipuolisesti. Verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut sekä vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ovat keskeisiä koulutuksen sisältöalueita.

Valmistumisen jälkeen opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen ympäristön asiantuntijatehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi verkkopalveluiden suunnitteluun, tuotantoon tai projektien johtamiseen. Työtehtävät voivat liittyä vaikkapa verkkopalveluiden teknisiin ratkaisuihin, sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen, interaktiosuunnitteluun tai digitaalisen median konsepti- ja rakennesuunnitteluun esimerkiksi suunnittelu- tai viestintätoimistoissa, yritysten viestintäyksiköissä, it-yrityksissä tai mainosalalla.

Yhteystiedot:

Digitaalisen viestinnän suuntautumisvastaavat
Markus Norrena, puh. 020 783 5457
Mari Silver, puh. 020 783 5465

Viestinnän koulutusohjelman koulutuspäällikkö
Liisa Seppänen, puh. 020 7783 5432

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Viestinnän koulutusohjelma