OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Viestinnän koulutusohjelma > Viestinnän koulutusohjelma
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Viestinnän koulutusohjelma

Syksy 2010

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Perusopinnot
                                                       
Oppimistaidot ja osaamisen tunnistaminen
                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                             
Portfolio 3
     
           
                       
Tietotekninen osaaminen 6
     
             
                             
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämäviestintä 3    
         
                     
             
Työelämän ruotsi 3  
       
               
               
Ammatillinen englanti 3  
       
                 
                     
Viestintä ja mediakulttuuri
                                                       
Median ja taiteen historia 6
     
             
                             
Viestintä ja yhteiskunta 6  
       
               
               
Mediakulttuurin teoriat ja analyysi 6    
         
                   
       
Media-alan yritystoiminta ja -juridiikka
                                                       
Yritystoiminta ja markkinointi 6  
       
                 
                     
Ammatti- ja oikeuskäytännöt 3      
           
                       
Viestinnän tutkimus ja työelämän kehittäminen
                                                       
Menetelmäopinnot 3      
           
                       
Tutkimus- ja kehittämisviestintä 3      
           
                       
Harjoitusseminaari 3      
           
                       
211891219.51.513.54.5636618.80.80.80.811.32.32.32.34.51.51.51.53333
Ammattiopinnot
()
                                                       
Yhteiset ammattiopinnot
                                                       
Digitaalinen valokuvaus ja kuvankäsittely 5                                                        
Sommittelu ja värioppi 5                                                        
Graafinen suunnittelu 5                                                        
Verkkoteknologian perusteet 5                                                        
Käyttöliittymäsuunnittelu 5                                                        
Konseptisuunnittelu ja käsikirjoittaminen 5                                                        
Liikkuva kuva ja äänenkäsittely 10                                                        
Projektinhallinta 5                                                        
Digitaalinen mediakulttuuri 5                                                        
Viestinnän visuaaliset perusopinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 1 3
     
           
                       
Värihavainnon ja sommittelun perusopintojakso 3
     
           
                       
Valokuvaus 1 3  
       
               
               
Piirustus ja maalaus 2 3  
       
               
               
Elävämallipiirrustus 3  
       
               
               
Viestinnän visuaaliset perusopinnot
                                                       
Piirustus ja maalaus 1 3
     
           
                       
Värihavainnon ja sommittelun perusopintojakso 3
     
           
                       
Valokuvaus 1 3  
       
               
               
Piirustus ja maalaus 2 3  
       
               
               
Elävämallipiirrustus 3  
       
               
               
Syventävien ammattiopintojen vaihtoehtoiset moduulit - visuaalinen suunnittelu
                                                       
Visuaaliset käyttöliittymät 5                                                        
Yritys- ja informaatiografiikka 10                                                        
Syventävät kuvankäsittelytekniikat 5                                                        
2D-animaatio 5                                                        
Syventävien ammattiopintojen vaihtoehtoiset moduulit - konseptisuunnittelu
                                                       
Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu 10                                                        
Käsikirjoittaminen ja verkkotekstit 10                                                        
Konseptikehitys ja innovaatiot 5                                                        
Syventävien ammattiopintojen vaihtoehtoiset moduulit - verkkoteknologiat
                                                       
Merkkaus- ja sivunkuvauskielet 5                                                        
Tietotekniikka ja tietoliikenneverkot 5                                                        
Vuorovaikutteiset verkkoteknologiat 10                                                        
Tietokantaohjelmointi 5                                                        
Syventävien ammattiopintojen vaihtoehtoiset moduulit - interaktiosuunnittelu
                                                       
Käyttöliittymät ja käytettävyys 10                                                        
Vuorovaikutteisuus ja tarinankerronta 10                                                        
Pelisuunnittelu 5                                                        
Syventävien ammattiopintojen vaihtoehtoiset moduulit - tuotannonsuunnittelu
                                                       
Tuotannonsuunnittelu 10                                                        
Projektien johtaminen 10                                                        
Tuottaminen ja sopimuskäytännöt 5                                                        
Syventävien ammattiopintojen projektit
                                                       
Syventävien ammattiopintojen projekti 1 / Innovaatioprojekti 10                                                        
Syventävien ammattiopintojen projekti 2 15                                                        
Visuaalinen identiteetti
                                                       
Yritysilmeen suunnittelu 6    
         
                     
             
Pakkaussuunnittelu 6  
       
                 
                     
Yritystypografia 6      
           
                         
     
Graafinen suunnittelu ja typografia
                                                       
Graafinen suunnittelu ja mainonta 6
     
             
                             
Typografia I 6
     
             
                             
Typografia II 3  
       
                 
                     
Julkaisugrafiikkaohjelmat 3
     
           
                       
Vektorigrafiikka-ohjelmat 3
     
             
                             
Julkaisugrafiikka
                                                       
Kuvitus- ja kirjagrafiikka 6
     
             
                             
Kirjagrafiikka II ja graafinen teknologia 5  
       
                 
                     
Lehtigrafiikka 6  
       
                 
                     
Kuvankäsittelyohjelmat 3  
       
                 
                     
Pikseligrafiikka 3
     
           
                       
Julkaisusarjan suunnittelu 3    
         
                     
             
Markkinointiviestintä
                                                       
Markkinointiviestinnän suunnittelu 6  
       
                 
                     
Valokuva II 3  
       
                 
                     
Markkinointiviestintäkampanja 6    
         
                     
             
Sähköinen viestintä
                                                       
Internet ja www-sivut 3
     
             
                             
Animaatio 6    
         
                     
             
Verkkolehti ja sähköiset kampanjat 5      
           
                         
     
Multimedia 6      
           
                         
     
Projektityö Metropolia
                                                       
Innovaatioprojekti 10      
           
                         
     
3D-animaation ja -visualisoinnin perusopinnot