OPETUSSUUNNITELMAT
Olet arkistotilassa. Poistu arkistotilasta klikkaamalla tästä.
Etusivu > Arkisto > Nuorten koulutus > Viestinnän koulutusohjelma > Viestinnän koulutusohjelma, Kuvapainotteiset opinnot
AMK-tutkinto: Nuoriso (syksy 2014 asti)

Viestinnän koulutusohjelma, Kuvapainotteiset opinnot

Syksy 2008

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ammattiopinnot
                                                       
Elokuvakerronnan perusteet - kuva-, ääni-, tuotanto- ja käsikirjoituspainotteiset opinnot
                                                       
Elokuvakerronnan perusteet 3
     
           
                       
Tekniikan perusteet - kuva-, ääni-, tuotanto- ja käsikirjoituspainotteiset opinnot
                                                       
Kuvakerronnan perusteet 3
     
           
                       
Tuotannon perusteet 3
     
           
                       
Äänityön perusteet 3
     
           
                       
Työturvallisuus 3
     
           
                       
Tekniset harjoitukset 3
     
           
                       
Dokumenttituotanto - kuva-, ääni-, tuotanto- ja käsikirjoituspainotteiset opinnot
                                                       
Dokumentin ennakkosuunnittelu 3
     
           
                       
Dokumentin kuvausjakso 3
     
           
                       
Dokumentin jälkityöt 3
     
           
                       
Fiktiokerronta - kuva-, ääni-, tuotanto- ja käsikirjoituspainotteiset opinnot
                                                       
Fiktion ideointi ja tuotanto 3  
       
               
               
Lyhytelokuvan muoto 3  
       
               
               
TV-työn perusteet 3
     
           
                       
Ammattitekniikka 1 - kuvapainotteiset opinnot
                                                       
Näyttelijä ja kamera 1 3  
       
               
               
Leikkaus ja kuvan jälkikäsittely 3  
       
               
               
Fiktioharjoitukset 3  
       
               
               
Fiktiotuotanto 1 - kuvapainotteiset opinnot
                                                       
Fiktiotuotanto 1 ennakkkosuunnittelu 3  
       
               
               
Kuvasuunnittelu ja valaisu 3  
       
               
               
Fiktiotuotanto 1 kuvausjakso 3  
       
               
               
Ammattitekniikka 2 - kuvapainotteiset opinnot
                                                       
Kuvauksen vaihtoehtoiset työpajat 9  
       
               
               
Ammattitekniikka 3 - kuvapainotteiset opinnot
                                                       
Näyttelijä ja kamera 2 6    
         
                   
       
Musiikkiohjelman tuotanto 3    
         
                   
       
Leikkaus 2 3    
         
                   
       
Kuvan jälkikäsittely 2 3    
         
                   
       
Fiktiotuotanto 2 - kuva-, ääni-, tuotanto- ja käsikirjoituspainotteiset opinnot
                                                       
Fiktiotuotanto 2 ennakkosuunnittelu 6    
         
                   
       
Fiktiotuotanto 2 kuvausjakso 3    
         
                   
       
Fiktiotuotanto 2 postproduction 3    
         
                   
       
Ohjaajan- ja näyttelijäntyön perusteet 3    
         
                   
       
Ammattitekniikka 4 - kuvapainotteiset opinnot
                                                       
Leikkaus 3 3    
         
                   
       
Kuvauksen vaihtoehtoiset työpajat 2 9    
         
                   
       
Itsenäiset projektit - kuva-, ääni-, tuotanto- ja käsikirjoituspainotteiset opinnot
                                                       
Projekti 1 5                                                        
Projekti 2 / Innovaatioprojekti 10                                                        
Projekti 3 5                                                        
20222801010111114140055555.55.55.55.577770000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 20222801010111114140055555.55.55.55.577770000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvapainotteiset opinnot

Tutkinnon tuottama pätevyys ja osaaminen
Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja luoda edellytykset kasvaa itsenäiseksi ja yhteistyökykyiseksi ammattilaiseksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatkoopintokelpoisuusja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisessä oppimisessa.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista, suuntautumiskohtaisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon kuuluu lisäksi 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu.

Yhteiset perusopinnot antavat opiskelijalle riittävät teoreettiset perusteet oman alansa historian, tutkimusperinteen, toimintaympäristön ja käsitteiden hallintaan. Hän ymmärtää keskeisten omaa alaa ohjaavien eettisten, lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten periaatteiden merkityksen omalle ammattitoiminnalleen. Tiedonhankinta- ja analysointitaidot, alan yleissivistys ja tarvittava vieraan kielen taito, yhteiskunnallistaloudellisten yhteyksien ja liiketoimintamallien sekä kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus ovat edellytyksiä ammatilliseen kehittymiseen ja jatko-opintoihin.

Ammattiopinnoissa opiskelija suorittaa jo hakuvaiheessa valitsemansa ammatillisen suuntautumisen mukaiset opinnot. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja tutkivaan työotteeseen. Opinnäytetyön tavoitteena on työelämälähtöisyys ja se voidaan toteuttaa monimuototyönä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa itsenäisesti tai pienryhmässä.

Kuvapainotteiset opinnot
Kuvailmaisun opinnot syventävät opiskelijan osaamista elokuvakerronnassa, kuvailmaisussa, kameratekniikassa, valaisussa ja kuvan jälkikäsittelyssä. Opiskelija saa valmiudet kuvasuunnitteluun, kuvausryhmässä työskentelyyn ja kuvan jälkityön eri vaiheisiin.

Koulutusohjelman yhteystiedot
koulutuspäällikkö Anitta Pankkonen
Puhelin: +358 (0)9 310 84206
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi

Viestinnän koulutusohjelma

Tutkinnon tuottama pätevyys ja osaaminen
Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perusammattitaito sisällöntuotannon eri alueilla ja luoda edellytykset kasvaa itsenäiseksi ja yhteistyökykyiseksi ammattilaiseksi. Tavoitteena on antaa myös alan jatkoopintokelpoisuusja valmiudet oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii integroimaan toisiinsa eri alojen teoriaa ja käytäntöä ja saa valmiudet oman erityisalansa kehitystyöhön projekti- ja ongelmakeskeisessä oppimisessa.

Koulutusohjelmassa on neljä suuntautumisvaihtoehtoa: 3D-animointi ja visualisointi, graafinen suunnittelu, digitaalinen viestintä sekä elokuva-, televisio- ja radiotyö. Suuntautumisvaihtoehdot erikoistumisineen muodostavat kokonaisuuden, jossa opiskelijalla on mahdollisuus oppia sisällöntuottamista erilaisiin tarpeisiin ja välineisiin.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä perusopinnoista, suuntautumiskohtaisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon kuuluu lisäksi 30 opintopisteen laajuinen työharjoittelu.

Yhteiset perusopinnot antavat opiskelijalle riittävät teoreettiset perusteet oman alansa historian, tutkimusperinteen, toimintaympäristön ja käsitteiden hallintaan. Hän ymmärtää keskeisten omaa alaa ohjaavien eettisten, lainsäädännöllisten ja yhteiskunnallisten periaatteiden merkityksen omalle ammattitoiminnalleen. Tiedonhankinta- ja analysointitaidot, alan yleissivistys ja tarvittava vieraan kielen taito, yhteiskunnallistaloudellisten yhteyksien ja liiketoimintamallien sekä kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön tuntemus ovat edellytyksiä ammatilliseen kehittymiseen ja jatko-opintoihin.

Ammattiopinnoissa opiskelija suorittaa jo hakuvaiheessa valitsemansa ammatillisen suuntautumisen mukaiset opinnot. Hän oppii suuntautumisensa ilmaisun, muodon ja kerrontatavat ja oppii hallitsemaan alan tuotantoprosessit, työmenetelmät ja ammattitekniikat. Opetus toteutetaan osin projekteina, joissa harjaannutaan yhteistyöhön ja projektinhallintaan. Opintojen jälkeen opiskelija osaa kehittää uudenlaisia sisältöjä ja mediakonsepteja sekä markkinoida ja myydä omaa osaamistaan.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ongelmanratkaisuun ja tutkivaan työotteeseen. Opinnäytetyön tavoitteena on työelämälähtöisyys ja se voidaan toteuttaa monimuototyönä, jolloin yhtenä osana on taiteellinen tai käytännöllinen projekti, esitys tai dokumentaatio. Opinnäytetyö sisältää aina myös kirjallisen tutkielman. Työ voidaan toteuttaa itsenäisesti tai pienryhmässä.

Digitaalinen viestintä
Digitaalisen viestinnän suuntautumisessa perehdytään verkkoviestintään ja interaktiiviseen multimediaan. Painopistealueina ovat konseptisuunnittelu, www-teknologiat, interaktiosuunnittelu sekä verkkopalveluiden ja multimediateosten visuaalinen suunnittelu. Ammattiopinnot sisältävät monipuolisesti esimerkiksi www-sivustojen toteuttamisessa käytettäviä tekniikoita, visuaalista suunnittelua, käyttöliittymäsuunnittelua, käsikirjoittamista ja sisällöntuotantoa käsitteleviä opintojaksoja. Keskeisiä osa-alueita ovat myös digitaalisen mediatuotannon työskentelyprosessit, tuotannolliset taidot ja projektinjohtaminen.

Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija voi painottaa osaamisprofiiliaan oman kiinnostuksensa mukaan. Valmistumisen jälkeen opiskelija voi työllistyä erilaisiin digitaalisen viestinnän asiantuntijatehtäviin, kuten verkkopalveluiden suunnitteluun ja tuotantoon, yritysviestintään ja projektinhallintaan.

3D-animointi ja visualisointi
3D-animoinnin ja visualisoinnin suuntautumisessa perehdytään kolmiulotteiseen visualisointiin, kamera- ja hahmoanimointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Opiskelija oppii hallitsemaan uusmedioiden sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen.

Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä esimerkiksi mainos- ja viihdeteollisuudessa, TV- ja elokuvatuotannossa, erilaisissa suunnittelutoimistoissa, opetusmateriaalin tuotannossa tai tieteen popularisoinnissa ja tutkimuksessa. Työnimike voi olla esimerkiksi suunnittelija, visualisoija, tuottaja tai tutkimusassistentti.

Graafinen suunnittelu
Graafisen suunnittelun opinnoissa perehdytään sekä painetun että sähköisen viestinnän suunnitteluun. Opiskelija oppii hallitsemaan kuvallisen ilmaisun ja ajattelun teorioita, ymmärtämään graafisen teollisuuden tuotantoprosesseja ja hallitsemaan niiden valmisteluun käytettävien tietokoneohjelmien käytön.

Valmistuttuaan opiskelija työskentelee esimerkiksi kustannusgrafiikan ja graafisen muotoilun alueella graafisena suunnittelijana, kuvittajana ja taittajana sanoma- ja aikakauslehdissä, kirjankustantamoissa tai mainos- ja suunnittelutoimistoissa. Hän voi työskennellä myös uusmediatuotannossa, jossa hän osallistuu sähköisen viestinnän ja vuorovaikutteisen median suunnitteluun.

Elokuva-, televisio- ja radiotyö
Opiskelija erikoistuu suuntautumisen sisällä opintojen alusta lähtien. Osa ammattiopintojen opintokokonaisuuksista on yhteisiä elokuva-alan eli kuvailmaisun, käsikirjoittamisen, tuottamisen ja ääni-ilmaisun erikoistumisille. Alkuvaiheessa nämä opiskelijat perehtyvät yhdessä elokuvakerrontaan, audiovisuaalisen tuotannon kokonaisuuteen, sen eri osa-alueisiin ja tekniikan perusteisiin. Oman alan syventäviä opintoja toteutetaan yhteisissä fiktio- ja dokumenttituotannoissa.

Radio- ja televisiotyön opiskelijat kouluttautuvat omissa ammattiopinnoissaan journalistisiin sisältötuotannon tehtäviin. Teoria- ja tekniikkaosuuksien pohjalta opinnot kanavoituvat työpajoiksi ja projekteiksi, joissa opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja palautetta.

Valmistuttuaan opiskelijat voivat työllistyä television, elokuvan, radion, äänitealan ja monimedian suunnittelu-, toteutus-, kehittämis-, asiantuntija- ja työnjohtotehtäviin sekä alan yrittäjiksi.

Kuvapainotteiset opinnot
Kuvailmaisun opinnot syventävät opiskelijan osaamista elokuvakerronnassa, kuvailmaisussa, kameratekniikassa, valaisussa ja kuvan jälkikäsittelyssä. Opiskelija saa valmiudet kuvasuunnitteluun, kuvausryhmässä työskentelyyn ja kuvan jälkityön eri vaiheisiin.

Käsikirjoituspainotteiset opinnot
Käsikirjoittamisen opinnot kehittävät ja tukevat opiskelijan dramaturgista ja draamallista ajattelua sekä käsikirjoittamisen taitoa. Opinnot painottuvat fiktiokäsikirjoittamiseen, erityisesti lyhytelokuvamuotoon ja sarjamuotoon. Jokainen käsikirjoittamisen opiskelija kirjoittaa opintojensa aikana vähintään kolme, enimmillään seitsemän käsikirjoitusta.

Tuotantopainotteiset opinnot
Tuotanto-opinnot antavat valmiudet audiovisuaalisten tuotantojen projektinhallintaan. Opiskelija perehtyy tuotannon suunnitteluun, organisointiin, taloushallintoon, alan sääntely- ja sopimuskäytäntöihin, vuorovaikutus- ja johtamistaitoihin, markkinointiin sekä työskentelyyn kansainvälisissä ympäristöissä.Työelämäprojekteissa on mahdollista syventää osaamistaan tilauselokuvan tuottamisessa.

Äänipainotteiset opinnot
Ääni-ilmaisun opiskelija harjaantuu tarkemmin audiovisuaalisten tuotantojen äänityöskentelyn teknisiin käytäntöihin ja ilmaisullisiin lähtökohtiin. Opiskelija syventää äänityön osaamistaan mm. akustiikassa, musiikin äänityksessä, monikanavaformaateissa ja elokuvan äänen jälkitöissä.

Televisio- ja radiotyö
Opiskelija oppii hallitsemaan audiovisuaalisen journalismin koko työprosessin, erilaiset audiovisuaaliset kerronnat, journalistiset kysymystenasettelut, eri ohjelmatyyppien suunnittelun ja toteuttamisen. Yksilöllinen näkökulma, lähestymis- ja käsittelytapa ovat olennainen osa ammattitaitoa. Opiskelija oppii hallitsemaan tekniikkaa prosessien kaikissa vaiheissa ja toimimaan yhteistoiminnallisen ja luovan tuotantotiimin jäsenenä.

Koulutusohjelman yhteystiedot
Elokuva-, televisio- ja radiotyö:
koulutuspäällikkö Anitta Pankkonen
Puhelin: +358 (0)9 310 84206
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]metropolia.fi