OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Erikoistumiskoulutus > Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus > Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä

Rakenne-jäsentelyssä näkyy opetussuunnitelman opintojen ohjeellinen ajoitus eli minä opiskeluvuotena opintojakso suoritetaan. Opintojaksototeutusten tarkennettu aikataulu, eli milloin opinto on mahdollista opiskella lukuvuoden aikana, tulee aina tarkistaa tutkinto-ohjelman julkaisemasta opetustarjonnasta.

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla.

(K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae taulukosta opintojaksoa: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Kyberturvallisuus
             
Johdatus kyberturvallisuuteen 5
 
     
Kyberturvallisuusliiketoiminta 5
   
   
Puolustava kyberturvallisuus 5
 
     
Offensiivinen kyberturvallisuus 5
   
   
Tietoverkkojen kyberturvallisuus 5
 
   
 
Kyberturvallisuusprojekti 5
3017.512.56.311.36.36.3
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3017.512.56.311.36.36.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kuvaus

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus on korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettu, jo työelämässä toimiville suunnattu, ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävä koulutus. Kohderyhmänä ovat erityisesti työelämässä toimivat teknikon, insinöörin, insinöörin AMK tai tradenomin tutkinnon suorittaneet asiantuntijat.

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujan osaamista sekä tarjota nykypäivän työelämän kannalta relevantteja taitoja, jotka edistävät mahdollisuuksia vastata nopeasti muuttuviin työelämävaatimuksiin.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä ICT-alan teollisuuden ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (Kyamk) kanssa. ICT-neuvottelukunta on käsitellyt ja hyväksynyt erikoistumiskoulutuksen (13.3.2015)

Lisätiedot

Erik Pätynen
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Kopioitu TE7A18S OPS, ei muutoksia.

Osaamistavoitteet

Kyberturvallisuuskoulutuksen osaamisen tavoitteena on tuottaa työelämässä tarvittavien datakeskusten, tietoverkkojen ja käyttöjärjestelmien tietoturvallisessa toteuttamisessa, penetraatiotestauksessa ja tunkeutumisen havaitsemisessa tarvittavaa erikoisosaamista.