OPETUSSUUNNITELMAT
Etusivu > Erikoistumiskoulutus > Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus > Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Kyberturvallisuus
             
Johdatus kyberturvallisuuteen 5
 
     
Kyberturvallisuusliiketoiminta 5
   
   
Puolustava kyberturvallisuus 5
 
     
Offensiivinen kyberturvallisuus 5
   
   
Tietoverkkojen kyberturvallisuus 5
 
   
 
Kyberturvallisuusprojekti 5
3017.512.56.311.36.36.3
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3017.512.56.311.36.36.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus on korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettu, jo työelämässä toimiville suunnattu, ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävä koulutus. Kohderyhmänä ovat erityisesti työelämässä toimivat teknikon, insinöörin, insinöörin AMK tai tradenomin tutkinnon suorittaneet asiantuntijat.

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujan osaamista sekä tarjota nykypäivän työelämän kannalta relevantteja taitoja, jotka edistävät mahdollisuuksia vastata nopeasti muuttuviin työelämävaatimuksiin.

Kyberturvallisuuskoulutuksen osaamisen tavoitteena on tuottaa työelämässä tarvittavien datakeskusten, tietoverkkojen ja käyttöjärjestelmien tietoturvallisessa toteuttamisessa, penetraatiotestauksessa ja tunkeutumisen havaitsemisessa tarvittavaa erikoisosaamista.