CURRICULA
You are in archive mode. Click here to leave archive mode.
Home > CURRICULUM ARCHIVES > MASTER’S DEGREE (UAS) > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN CIVIL ENGINEERING
Master’s Degree (UAS)

Master's Degree Programme in Civil Engineering
Master of Engineering, 60 ECTS


Master of Engineering, MEng

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Contact
Head of Degree Programme
Hannu Hakkarainen
firstname.lastname(at)metropolia.fi

Specific admission requirements

Hakukelpoisuus edellyttää, että hakija on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja hänellä on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Soveltuvia tutkintoja ovat insinööri (AMK), rakennustekniikka ja rakennusarkkitehti (AMK). Vaaditun kolmen vuoden työkokemuksen tulee olla rakennusalalta. (not translated)

Specific arrangements for recognition of prior learning

According to Metropolia's common rules and instructions.

Qualification requirements and regulations

See the Degree Regulations of Helsinki Metropolia UAS.
The awarding of Master of Engineering (MEng) diploma requires the acquisition of no less than 60 ECTS points.

Profile of the programme

The specialisation option of the degree programme is renovation.

Key learning outcomes

Yhteisten opintojen pääpaino on tutkimusvalmiuksissa ja rakennusfysiikassa. Koulutuksen aikana opiskelijoille tarjotaan korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa opintojaksoja vanhoista rakennuksista ja niiden rakenteista, rakenteiden vaurioitumisesta ja kuntotutkimuksista sekä korjausrakentamisen menetelmistä ja tuotantotekniikasta. Tutkintoon kuuluu myös 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka liittyy kiinteästi esim. yrityksen kehityshankkeisiin. (not translated)

Occupational profiles of graduates with examples

Syntyvät tiedot, taidot ja kompetenssit antavat sinulle valmiudet toimia korjausrakentamisen hankkeissa asiantuntijana tai projektinjohtajana suunnittelussa tai toteutuksessa. (not translated)

Access to further studies

Opportunities for further study is a Doctor's degree at universities.

Examination regulations, assessment and grading

See the Degree Regulations of Helsinki Metropolia UAS.

Graduation requirements

A student is required to successfully complete the designated program of courses to meet a minimum of 60 ECTS credit requirement.

Mode of study

Part-time studies. Contact teaching periods take place approximately twice a month.

Level of qualification

Master's Degree (Second Cycle)

Workplacement(s) and Work-based Learning

-

Obligatory or Optional Mobility

-